Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Rozdiely v štandardoch finančného výkazníctva IFRS a US GAAP

20 februára 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V oblasti účtovníctva existujú dva štandardy finančného výkazníctva – Medzinárodné štandardy finančného vykazovania IFRS (z angličtiny International Financial Reporting Standards) a Americké všeobecne uznávané účtovné zásady US GAAP (z angličtiny US Generally Accepted Accounting Principles).

Konvergencia medzi IFRS a US GAAP je jednou z najväčších otázok globálnej implementácie IFRS. V súčasnosti musia všetky americké subjekty viesť účtovníctvo pripravené podľa miestnych US GAAP, s výnimkou zahraničných emitentov cenných papierov, ktoré majú možnosť použiť IFRS od roku 2010.

IFRS sú najbežnejšie používaným systémom na svete a tento spôsob účtovania verejne obchodovaných spoločností používa viac ako 100 krajín. FASB a IASB pokračujú v spolupráci pri prijímaní nových štandardov.

Viete však, aký je medzi nimi rozdiel? Zostavili sme pre vás prehľadnú tabuľku základných rozdielov medzi štandardmi finančného výkazníctva IFRS a US GAAP, ktorá vám s tým pomôže.

  IFRS US GAAP
Informácia na porovnanie  Výkaz o finančnej situácií sa vyžaduje za predchádzajúce obdobie pre všetky sumy vykázané v účtovnej závierke Výkaz o finančnej situácií vyžaduje porovnanie za posledné 2 roky
Používaná hodnota Diskontovaný cash flow Nediskontovaný cash flow
Výkazy cash flow Bankové prečerpania sú zahrnuté v hotovosti a peňažných ekvivalentoch Bankové prečerpania sa považujú za súčasť financovania
Mimoriadne položky Pri IFRS sú zakázané Pri US GAAP sa nepoužívajú
Precenenie Môže byť použité Je zakázané
Náklady na vývoj Aktivované do majetku Účtované ako náklady
Komponentné odpisy Sú požadované, ak komponenty majú rozdielnu dobu použiteľnosti Sú povolené, ale nie bežné
Náklady na prijaté úvery –  úroky Obsahujú viacero komponentov Vylučuje sa zahrnutie kurzových rozdielov

V Accace sa špecializujeme najmä na účtovníctvo podľa IFRS a téme kedy sa uplatňuje IFRS na moje podnikanie sme sa venovali aj v minulosti. Zorientovať sa v tejto problematike však môže byť náročné, naši odborníci na medzinárodné štandardy finančného vykazovania sú preto pripravení poradiť vám.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram