Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinnosti podľa IFRS: Kedy sa uplatňujú na moje podnikanie?

9 augusta 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania – IFRS, sú súborom účtovných štandardov, ktoré predstavujú určitý postup, ako by mali spoločnosti pripravovať a zverejňovať svoje účtovné závierky. Zmyslom IFRS je vytvoriť spoločný účtovný jazyk, aby tak účtovné postupy spoločností boli jednotné, porovnateľné a pochopiteľné vo viacerých krajinách. Avšak udržanie kontroly nad všetkými záväzkami či povinnosťami vo viacerých krajinách môže byť veľkou výzvou pre medzinárodné podnikanie. Kedy má spoločnosť povinnosť účtovania podľa IFRS požiadaviek? Čo má vplyv na tieto podmienky? V tomto článku vám poskytneme sumár informácií, kedy sú firmy povinné zostaviť konsolidovanú alebo individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS štandardov.

Účtovnú závierku podľa IFRS musia pripraviť:

  • Subjekty verejného záujmu – banky, poisťovne (okrem zdravotných), správcovské spoločnosti, burzy cenných papierov a ich pobočky

Účtovnú závierku podľa IFRS môžu pripraviť aj:

  • Subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou a má aspoň dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Zároveň by takýto podnik mal spĺňať aspoň dve z týchto podmienok: celková suma aktív (hrubá súvaha) prevyšuje 170 000 000 EUR, čistý obrat je vyšší ako 170 000 000 EUR alebo priemerný prepočítaný počet zamestnancov je vyšší ako 2 000 v jednom účtovnom období.
  • Subjekt, ktorý v účtovnom období vydal cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
  • Platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, obchodníci s cennými papiermi
  • Európska spoločnosť

Zorientovať sa v rozsiahlych pravidlách IFRS a sledovať ich časté zmeny môže byť praxi náročné. Naši experti ponúkajú nielen dodržanie osvedčených postupov, ale aj komplexné poradenstvo v oblasti IFRS, či špecializované konzultácie ku rôznym aspektom IFRS zameraných na konkrétne potreby vašej organizácie.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram