Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Na čo nezabudnúť pri účtovnej závierke | Checklist

1 februára 2023

Ako každý rok, ani tento sa vaša firma nevyhne zostaveniu účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve. Pred tým, ako sa pustíte na cestu zostavenia účtovnej závierky by ste nemali zabudnúť na niekoľko dôležitých krokov. Aby sme vám to trochu uľahčili, naša kolegyňa Radka Pirošová pre vás zostavila jednoduchý a prehľadný postup k účtovnej závierke.

Pred zostavením účtovnej závierky myslite na:

ÚČTOVANIE REZERV A NEVYFAKTUROVANÝCH DODÁVOK K 31.12.2022

1. Rezervy sa tvoria napr. na nevyčerpané dovolenky, nevyfakturované dodávky či reklamácie

2. Výnosy a náklady musia vecne a časovo patriť ku konkrétnemu účtovnému obdobiu

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK
Podľa internej smernice k pohľadávkam po splatnosti
PRECENENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV A ZAÚČTOVANIE KURZOVÝCH ROZDIELOV A PRECENENIA
Cudzie meny by ste mali prepočítať na EUR podľa kurzu NBS alebo ECB.

KONTROLA ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA NÁKLADOV A VÝNOSOV

1. Ide o účty patriace do účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

2. Časové rozlíšenie sa účtuje napr. pri zaplatení faktúry pri prenájme kancelárskych priestorov vopred alebo pozadu, pri platení predplatného či pri prijatom plnení za služby poskytnuté v budúcnosti

 

KONTROLA ZOSTATKOV KALKULAČNÝCH ÚČTOV

1. Účet 131 – Obstaranie tovaru

2. Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

3. Účet 395 – Vnútorné zúčtovanie

4. Tieto účty nesmú mať zostatok

ODPORÚČAME SKONTROLOVAŤ AJ SPRÁVNOSŤ ODPISOV

ÚROKY Z ÚVEROV/LÍZINGU

ÚPRAVA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZO ZÁKAZKY

Ak účtujete zákazkovú výrobu, mali by ste ku dňu, ku ktorému zostavujete účtovnú závierka, prehodnotiť možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby

Nezabudnite, že na webovom portály Finančnej správy nájdete niekoľko online vzorov tlačív, ktoré vám uľahčia prípravu účtovnej závierky či už ste mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka, či dokonca nezisková organizácia.

Potrebujete pomoc s účtovnou závierkou?

Ak hľadáte odborníka na účtovníctvo, ktorý vám poradí v zložitejších oblastiach účtovnej závierky alebo potrebujete priamo pomoc s jej komplexným spracovaním, obráťte sa priamo na nás. Napíšte priamo našej odborníčke na: 

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
pencilinboxmap-markercarhistorycrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram