Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

23 júna 2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 21.6.2023 schválila poslaneckú novelu Zákona o dani z príjmov, na základe ktorej dochádza k zrušeniu zdanenia príjmu u fyzických osôb zo zisku kontrolovaných spoločností v zahraničí tzv. CFC pravidlá pre fyzické osoby.

Stiahnuť PDF

Pôvodné CFC pravidlá pre fyzické osoby

CFC pravidlá pre fyzické osoby boli zavedené na Slovensku od 1.1.2022. Cieľom CFC pravidiel pre fyzické osoby bolo zamedziť odkláňaniu daňových príjmov do krajín s nízkym alebo žiadnym zaťažením.

V zmysle CFC pravidiel bola fyzická osoba povinná zdaniť priradený príjem (podiel na zisku) kontrolovaných zahraničných spoločností pri uplatnení sadzby 35% v prípade spoločností z nespolupracujúceho štátu, resp. 25% v prípade ostatných spoločností. Tento príjem bol prakticky zdanený ešte predtým ako daný príjem fyzická osoba vôbec získala, teda už v momente potenciálneho nároku zo strany fyzickej osoby.O dopadoch CFC pravidiel na rodinné zahraničné holdingové štruktúry sme vás v minulosti informovali v našom článku.

CFC pravidlá pre fyzické osoby sa rušia od 1.8.2023

S účinnosťou od 1.8.2023 budú však tieto pravidlá na Slovensku zrušené. V prípade, ak daňovník už uhradil daň, túto situáciu rieši zákon cez prechodné ustanovenia tak, že táto platba sa bude považovať za daňový preplatok.

Dôvodom zrušenia CFC pravidiel pre fyzické osoby bolo problematické uplatnenie v aplikačnej praxi a  vznikali otázky ohľadne ich proporcionality a účelnosti. CFC pravidlá pre fyzické osoby nie sú upravené legislatívou EÚ. Slovenská republika bola jedna z mála štátov, ktorá tieto pravidlá dobrovoľne zaviedla. Z členských krajín EU zaviedlo tieto pravidlá iba 5 krajín s podmienkami oveľa menej striktnými ako Slovensko.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram