Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce | eBook

14 mája 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Prevádzkovatelia e-shopov, zbystrite pozornosť! Od 1.7.2021 sa menia pravidlá týkajúce sa zásielkového predaja tovarov. 

Ak váš e-shop dodáva tovar zákazníkom do ostatných štátov EÚ v režime B2C, zmeny v DPH pri zásielkovom predaji sa dotknú aj vás už od polovice tohto roku. Dôvodom je zmena DPH legislatívy v oblasti predaja tovaru na diaľku, predtým známeho pod pojmom zásielkový predaj. Táto zmena sa bude týkať situácií, kedy je tovar dodaný do iného členského štátu konečnému spotrebiteľovi (občanom, nepodnikateľom), teda osobám, ktoré pri nákupe tovaru nepodliehajú DPH.

Pripravili sme si preto pre vás zhrnutie zmien, ktoré vám pomôžu nájsť odpovede na vaše otázky. 

Stiahnite si náš eBook alebo zistite viac nižšie.

Podnikáte v Strednej a východnej Európe? Pozrite si aktuálne novinky z oblasti DPH pre rok 2024!

Naše užitočné eBooky o DPH nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Poľska vám poskytnú prehľad nad najdôležitejšími pravidlami v oblasti DPH, ktoré majú vplyv na vaše podnikanie.

AKO TO FUNGUJE V SÚČASNOSTI?

V súčasnosti má každý štát EÚ stanovený svoj vlastný limit pre zásielkový predaj tovaru medzi krajinami EÚ. V súvislosti s DPH sa môže obchodník ocitnúť v nasledujúcich situáciách:

  • limit členského štátu spotreby sa neprekročí – obchodník aplikuje DPH štátu, v ktorom preprava tovaru začína (napr. v situácií, kedy odosielajúcou krajinou je Slovensko, obchodník tak uplatní na dodávku slovenskú DPH),
  • limit členského štátu spotreby je prekročený – obchodník má povinnosť registrovať sa na DPH v štáte ukončenia prepravy, podať priznanie k DPH a zaplatiť DPH podľa pravidiel daného štátu (napr. v situácií, kedy krajinou ukončenia prepravy tovaru je Česká republika, obchodník je povinný uplatniť na predaj tovaru spotrebiteľom českú DPH, registrovať sa na DPH v Česku a podať české priznanie k DPH).

ČO SA MENÍ?

Od 1. júla 2021 sa limit stanovený na predaj tovaru na diaľku bude posudzovať dohromady za všetky členské štáty EÚ, v rámci ktorých e-shop dodáva svoj tovar. Limitom je hodnota 10 000 EUR za kalendárny rok. Predaje uskutočnené tuzemským e-shopom do všetkých štátov EÚ do hodnoty 10 000 EUR zaťaží e-shop slovenskou DPH a daň prizná v rámci svojho slovenského priznania k DPH.

Ak však e-shop prekročí tento limit, zvolí si na splnenie povinností súvisiacich s DPH jednu z nasledujúcich možností:

  • zaregistruje sa k DPH v každom členskom štáte EÚ, do ktorého dodáva tovar, a to aj v prípade, keď v inom členskom štáte zrealizuje jednu dodávku,
  • zaregistruje sa na Slovensku do zvláštneho režimu jednotného kontaktného miesta (one stop shop, ďalej len „OSS“) a povinnosti súvisiace s DPH, ktoré vyplývajú z predaja tovaru do všetkých členských štátov EÚ bude plniť len na Slovensku.

Limit 10 000 EUR sa vzťahuje len na tuzemské e-shopy, ktoré posielajú tovar zo Slovenska, a zároveň nemajú prevádzku v inom členskom štáte. V opačnom prípade sa uvedené pravidlá neuplatnia.

ČO JE REŽIM JEDNOTNÉHO KONTAKTNÉHO MIESTA (ONE STOP SHOP)?

Registrácia do režimu jednotného kontaktného miesta (OSS) je dobrovoľná. Ak si e-shop zvolí túto možnosť, bude podávať len jedno priznanie k DPH a v ňom vykazovať všetky predaje tovaru na diaľku uskutočnené v EÚ.

V DPH priznaní sa uvedie celková hodnota uskutočnených plnení e-shopom zvlášť pre každý členský štát, v ktorom zákazníci žijú. Zdaňovacie obdobie je kalendárny štvrťrok a daňová povinnosť musí byť uhradená jednou čiastkou na špeciálne určený účet správcu dane. Termín na podanie priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného štvrťroku, t. j. termín na podanie priznania za tretí štvrťrok je do 31. októbra.

PRINESIE REGISTRÁCIA DO OSS NEJAKÉ VÝHODY OPROTI REGISTRÁCIÍ NA DPH V ŠTÁTE SKONČENIA PREPRAVY?

Na získanie odpovede bude vždy záležať na konkrétnej situácií daného obchodníka. Obchodník by si mal spraviť analýzu, aby zistil, či sa mu oplatí registrovať sa do režimu OSS alebo nie.

Vo všeobecnosti prináša registrácia do OSS výhody tým obchodníkom, ktorí predávajú tovar len na diaľku do iných štátov EÚ. V takomto prípade sú výhody registrácie do OSS nasledujúce:

  • ruší sa povinnosť registrácie na DPH v jednotlivých štátoch EÚ;
  • ak je obchodník v danom štáte EÚ zaregistrovaný na DPH, môže túto registráciu ukončiť, a teda si tak aj znížiť administratívne a finančné požiadavky, ktoré sú na neho kladené v súvislosti s registráciou na DPH v členských štátoch EÚ;
  • odpadávajú komplikácie spojené s komunikáciou so zahraničným správcom dane a lokálnym poskytovateľom služieb spracovania priznania k DPH;
  • zníženie počtu spracovaných a podaných priznaní k DPH; obchodníci zaregistrovaní do režimu OSS budú podávať len dve priznania k DPH (t .j. štandardné tuzemské priznanie k DPH a špeciálne priznanie k DPH v rámci režimu OSS);
  • vyššie uvedené zmeny vyplývajúce z OSS umožnia aj jednoduchšie riadenie cash-flow.

KEDY SA MÔŽEM REGISTROVAŤ DO OSS REŽIMU?

Registrácia do režimu OSS začala 1. 4. 2021. Prvé daňové priznanie v režime OSS bude podané za obdobie od 1. 7. – 30. 9. 2021, a to v období do 31. 10. 2021.

MÔŽEM SA REGISTROVAŤ DO REŽIMU OSS LEN PRE NIEKTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY A VYKAZOVAŤ PREDAJE ŠTANDARDNE CEZ LOKÁLNE PRIZNANIE K DPH V INÝCH ŠTÁTOCH?

Registrácia do režimu OSS je dobrovoľná, avšak, ak sa obchodník rozhodne registrovať do tohto režimu, bude povinný použiť OSS na všetky predaje tovaru na diaľku uskutočnené v rámci EÚ. Všetky predaje tovaru uskutočnené v rámci EÚ budú zdanené prostredníctvom OSS.

NA KTORÉ E-SHOPY, KTORÉ PREDÁVAJÚ TOVAR NA DIAĽKU, SA TÁTO ZMENA V RÁMCI DPH BUDE VZŤAHOVAŤ?

Primárne sa tieto nové pravidlá budú aplikovať na tie e-shopy, ktoré uskutočňujú predaj tovaru na diaľku koncovým spotrebiteľom v iných členských štátoch EÚ, pod podmienkou, že celková hodnota predajov do iných členských štátov presiahne sumu 10 000 EUR za kalendárny rok.

Ak e-shop predáva tovar len v danom štáte alebo uskutočňuje predaj v malom do ostatných členských štátov a hodnota takýchto predajov neprekročí hore uvedený limit 10 000 EUR za kalendárny rok, situácia sa v prípade tohto e-shopu nemení a tuzemská DPH sa naďalej bude uplatňovať na tieto predaje (t. j. miestom plnenia je ten štát, kde začína preprava, t. j. domáca krajina).

TÝKA SA TÁTO ZMENA DPH AJ SITUÁCIE, KEDY NAPR. LOKÁLNY SLOVENSKÝ E- SHOP PREDÁVA TOVARY CEZ AMAZON ALEBO PODOBNÉ PLATFORMY?

V niektorých prípadoch sa budú elektronické platformy (ako napr. Amazon) podieľať na výbere DPH v novo zavedenej fikcii. V prípade takejto fikcie bude elektronická platforma vystupovať z pohľadu DPH ako fiktívny dodávateľ tovaru zákazníkovi a bude odvádzať DPH v štáte, kde sa končí preprava tovaru. Zároveň, predajca (t. j. e-shop) doručí tovar tejto platforme fiktívne v režime oslobodenia od dane v štáte, kde sa preprava tovaru začala. Hore uvedené pravidlo sa aplikuje v prípade, kedy sa tovar nachádza na území EÚ (napr. tovar je uskladnený na Slovensku) a predajca je z tretej krajiny (napr. predajca je e-shop založený v USA).

V prípade slovenských e-shopov, elektronická platforma nevystupuje ako fiktívny dodávateľ tovaru konečnému zákazníkovi a uplatnia sa štandardné pravidlá na predaj tovaru na diaľku, rovnako ako v prípade, kedy je tovar predávaný cez vlastný slovenský e-shop obchodníka.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram