Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zdaňovanie príjmov z ETF akcií | Accace v eTrend

2 marca 2018

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Minulý rok mi vyplatili dividendy zo zahraničia z akcií v ETF (Exchange Traded Fund, alebo fond, obchodovaný na burze) burzy v Amsterdame (ISHARES MSCI WORLD) v nasledovných sumách a dňoch:

  • 2,06 EUR (31.2.2017)
  • 5,24 EUR (30.6.2017)
  • 2,62 EUR (29.9.2017)
  • 2,44 EUR (29.12.2017)

Som rezidentom Slovenskej republiky, ostatné príjmy mám zo zamestnania a ETF akcie som nakúpil cez brokera v januári 2017. Predpokladám, že dividendy sa zdaňujú zrážkovou daňou pri vyplatení v zahraničí. Pod ktorý paragraf v daňovom priznaní sa takéto dividendy zaraďujú a aké výdavky je možné uplatniť?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

V prípade ETF (Exchange traded fund) treba dôsledne preveriť o aký typ cenného papiera sa jedná a akým spôsobom z neho plynie výnos.

Predpokladáme, že Váš ETF nemá formu nám známych otvorených podielových fondov, ale jeho charakter je skôr podobný našim akciovým spoločnostiam. Predmetný cenný papier je obchodovaný na burze, a teda ako taký nezaniká redemáciou, ale obchoduje sa s ním na sekundárnom trhu obdobne ako s akciami.

Distribučný ETF

Rozumieme, že sa jedná o distribučný ETF a nie o tzv. reinvestičný ETF. Distribučné ETF spravidla vyplácajú svojím „akcionárom“ dividendy resp. kupónové platby.

Ak poberáte dividendy z ETF na Slovensku vyvstáva otázka, či je takto prijatú dividendu možné považovať za podiel na zisku vyplácaný zahraničnou osobou v súlade s §3 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) alebo nie.

Ostatný výnos z cenných papierov

V praxi sme sa stretli s prístupom, že ETF nie je možné dať na úroveň „našich“ obchodných spoločností a akýkoľvek výnos, ktorý z nich plynie treba zdaniť v súlade s §7 ods. 1 písm. a) ZDP, teda ako ostatný výnos z cenných papierov. Je to konzervatívny prístup, ktorý má za následok zdanenie príjmu sadzbou 19%.

Dividenda vyplatená zahraničnou osobou

Ak sa daňovník „rozhodne“ považovať daný príjem za dividendu vyplatenú zahraničnou osobou, obdobnou našej obchodnej spoločnosti, na výšku jeho daňovo-odvodového zaťaženia bude mať vplyv účtovné obdobie, za ktoré sa dividenda vypláca.

Ak by som vychádzal z predpokladu, že sa jedná o rok 2016, tak predmetný príjem by nepodliehal zdaneniu (pozn. roky 2004 až 2016 sú mimo predmetu dane), ale ani zdravotnému poisteniu, keďže by sa jednalo o akciu obchodovanú na zahraničnom regulovanom trhu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram