Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zdaňovanie podnikov v 21. storočí: Novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii | News Flash

18 júna 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 18.5.2021 Európska komisia prijala Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí (COM(2021) 251 final). Toto oznámenie stanovuje krátkodobú aj dlhodobú agendu pre zdaňovanie podnikov v Európskej únii.

Stiahnuť PDF

Nižšie by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na plánované kroky podľa predmetného oznámenia, ktoré považujeme za najvýznamnejšie.

BEFIT

Európska komisia predloží, do roku 2023, nový rámec pre zdaňovanie príjmov. „Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov” (Business in Europe: Framework for Income Taxation“ (BEFIT)) poskytne Európskej únii jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmov právnických osôb.

BEFIT bude konsolidovať zisky európskych členov nadnárodnej skupiny podnikov do jednotného základu dane, ktorý bude následne alokovaný členským štátom s použitím určitého vzorca za účelom zdanenia národnou korporátnou sadzbou dane z príjmov. BEFIT nahradí prerokúvaný návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)), ktorý bude stiahnutý.

Zvýšenie verejnej transparentnosti pre veľké spoločnosti  

Európska komisia vydá nový návrh, aby niektoré veľké spoločnosti pôsobiace v Európskej únii zverejňovali svoje efektívne daňové sadzby na základe metodiky diskutovanej v Pilieri 2 OECD rokovaní do roku 2022. Efektívna korporátna daňová sadzba poskytuje informáciu o podiele platenej korporátnej dane na sume ziskov, ktoré produkujú, a nie na sume “zdaniteľných ziskov”, ktoré môžu byť znížené prostredníctvom rôznych opatrení, napr. daňových výhod.

Boj proti zneužívaniu schránkových spoločností  

Európska komisia bude prijímať opatrenia proti zneužívaniu schránkových spoločností a prijme návrh nových opatrení (anti-tax avoidance measures (ATAD 3)) do 4. štvrťroka 2021. Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť, aby právnické osoby v Európskej únii bez skutočného ekonomického opodstatnenia nemali nárok na daňové výhody. Komisia tiež plánuje prijať ďalšie kroky týkajúce sa úhrad licenčných poplatkov a úrokov za účelom zamedzenia vyhýbaniu sa zdanenia (tzv. dvojité nezdanenie).

DEBRA

Európska komisia podporí obnovu prostredníctvom riešenia zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní právnických osôb v súčasnom systéme zdaňovania právnických osôb, ktoré zvýhodňuje dlhové financovanie oproti kapitálovému financovaniu. Komisia navrhne podporný systém (Debt Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA)), aby spoločnosti svoje činnosti financovali prostredníctvom vlastného imania do 1. štvrťroku 2022.

Odporúčanie členským štátom pri zaobchádzaní so stratami

Európska komisia prijala odporúčanie členským štátom, aby v rámci zamedzenia negatívnych dôsledkov pandémie, prijali opatrenia, ktoré by podnikom umožnili prenos daňových strát do predchádzajúcich fiškálnych rokov. Toto by umožnilo podnikom, ktoré dosiahli zisky a platili dane pred rokom 2020, aby si kompenzovali svoje straty v rokoch 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020.Toto odporúčanie bolo vydané 18.5.2021 (C(2021)3484 final). Za účelom obmedzenia dopadov na národné rozpočty, členské štáty by mali obmedziť sumu strát, ktorú možno takto preniesť maximálnou výškou 3 mil. EUR na zdaňovacie obdobie, v ktorom strata vznikla.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram