Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zdanenie príjmu z Českej republiky na Slovensku | Accace v eTrend

29 januára 2018

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Pracujem v Českej republike na dohodu ako osoba bez zdaniteľných príjmov do 10 000 Kč, pričom nemám iný príjem a som aj samoplatca zdravotného poistenia. Mám u českého zamestnávateľa podpísané aj tlačivo „Prohlášení poplatníka z dane“. Podľa účtovníčky nemusím podávať žiadne daňové priznanie v Českej republike, a po skončení roku mi zašle potvrdenie o príjmoch, ktoré si mám doložiť k môjmu daňovému priznaniu, ktoré podám na Slovensku.

Avšak nerozumiem, prečo by som vôbec mala podávať daňové priznanie na Slovensku, ak tam nemám žiadnu prácu a neplatím ani sociálne a zdravotné poistenie. Na Slovensku mám iba trvalý pobyt, ale bývam v Prahe v podnájme, kde sa aj zdržujem celý rok. Som povinná podávať daňové priznanie na Slovensku z dohody do 10 000 Kč, ak je to môj jediný príjem?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Z dôvodu, že máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa považujete za slovenského daňového rezidenta v zmysle slovenského Zákona o dani z príjmov. Predpokladáme, že obdobne (napr. z dôvodu dĺžky zdržiavania sa v ČR) sa považuje aj za českého daňového rezidenta v súlade s českým Zákonom o dani z príjmov.

V predmetnom prípade si treba brať do úvahy ustanovenie článkov Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Českou republikou a Slovenskom. Z Vášho zadania ale nie je možné presne určiť, v ktorom štáte sa považujete za daňového rezidenta.

Český daňový rezident

Ak predpokladáme, že ste českým daňovým rezidentom a to z dôvodu , že bývate v ČR a máte tam aj stredisko životných záujmov, tak v SR by ste mali povinnosť priznávať len príjmy zo zdrojov na území SR. Ak takéto príjmy v SR nemáte, nevzniká Vám ani povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku.

Slovenský daňový rezident

Ak sa považujete za slovenského daňového rezidenta, tak predmetom dane v SR by boli vaše príjmy nie len z územia Slovenska, ale aj príjmy zo zahraničných zdrojov, teda aj z Českej republiky. V tomto prípade ale treba aj upozorniť, že všeobecne platí, že fyzická osoba nie je povinná podať daňové priznanie v SR, ak jej celkové zdaniteľné príjmy nedosiahli sumu 1 901,67 eur v roku 2017, s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram