Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Výkup použitého tovaru od FO a režim DPH: Príklad z praxe_Tax & Fiscal Alert

7 júna 2013

Východisková situácia: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je platcom DPH sa zaoberá online predajom mobilov v tuzemsku ako aj v členských štátoch EÚ. Spoločnosť je súčasne platcom DPH aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Spoločnosť má v pláne realizovať rovnako aj výkup používaných mobilov od rôznych subjektov, pričom k výkupu a zaplateniu dôjde ihneď. Výkup bude prebiehať od PO ale aj od FO.

Otázka:

Ktorý režim dane má spoločnosť aplikovať pri výkupe použitého tovaru od FO, ktorá si nemôže odpočítať DPH, ak si s.r.o. ako platca DPH uplatnila odpočet?

Riešenie:

V danom prípade ide o použitý tovar v súlade s §66 ods. 1 písm. c) Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“), t.j. ide o hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave a nejedná sa v jeho prípade o umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene. Daná spoločnosť sa považuje za obchodníka na účely §66 ods. 1 písm. d) ZDPH, t.j. za zdaniteľnú osobu, ktorá v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v SR z iného členského štátu alebo dováža na účely ďalšieho predaja použitý tovar a koná pritom vo vlastnom mene a na vlastný účet.
V prípade obstarania použitého mobilného telefónu od občanov resp. aj od iných osôb, ktorí nie sú identifikovaní v SR alebo v inom členskom štáte za platcov DPH môže spoločnosť aplikovať v súlade s §66 ods. 2 ods. a) ZDPH tzv. osobitnú metódu zdanenia. Základom dane sa pritom pri následnom predaji použitých mobilných telefónov rozumie kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou zníženiu o daň. Vyššie uvedené znamená, že predmetný rozdiel už sumu DPH obsahuje a v prípade predaja použitého mobilného telefónu zo stratou sa DPH neodvádza. V prípade využitia osobitnej úpravy Vami ako obchodníkom nesmiete v žiadnom doklade o predaji tovaru uvádzať samostatne sumu dane. V prípade obstarania použitého mobilného telefónu od občanov resp. aj od iných osôb, ktorí nie sú identifikovaní v SR alebo v inom členskom štáte za platcov DPH môže spoločnosť aplikovať aj tzv. bežný režim dane a to zo základu dane podľa §22 ods. 1 až 4 ZDPH.

V prípade obstarania použitého mobilného telefónu od iných osôb, ktorí sú identifikovaní v SR za platcov DPH budete aplikovať tzv. bežný režim dane a to uplatnením dane zo základu dane podľa §22 ods. 1 až 4 ZDPH. V danom prípade budete mať právo aj na odpočet DPH uplatnenej predávajúcim v súlade s §49 ZDPH.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram