Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Sprostredkovateľská odmena s podmienenými splátkami z pohľadu DPH │News Flash

13 júna 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V aktuálnom vydaní našich News Flash by sme Vám radi priblížili prípad týkajúci sa uplatnenia DPH pri službe sprostredkovania s podmienenými splátkami provízie, o ktorom nedávno rozhodoval Európsky súdny dvor (ESD) .

Stiahnuť PDF

Služba sprostredkovania futbalových hráčov

V rozsudku C-548/17 zo dňa 29. novembra 2018 sa ESD zaoberá otázkou, či je v súlade so smernicou o DPH aby zdaniteľná udalosť a daňová povinnosť, ktoré sa týkajú služby sprostredkovania profesionálnych futbalových hráčov poskytovaných agentom, za ktorú dochádza k podmieneným splátkovým platbám v priebehu niekoľkých rokov po sprostredkovaní, vznikli k dátumu tohto sprostredkovania.

Tento rozsudok sa týka nemeckej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom služieb ako agent profesionálnych futbalistov.

Podmienené splátky provízie

Táto spoločnosť dostane províziu ak úspešne sprostredkuje určitému klubu hráča, pod podmienkou, že hráč podpíše následne pracovnú zmluvu a má licenciu, ktorú vydáva Nemecká futbalová liga.

Táto provízia sa spoločnosti vypláca polročne a je podmienená tým, že hráč musí mať stále podpísanú zmluvu s klubom a platnú licenciu.

Zdanenie obratu spoločnosti na základe provízií

Spoločnosť zdanila svoj obrat za rok 2012 na základe vyplatených provízií. Na základe daňovej kontroly počas roka 2015 daňový úrad konštatoval, že spoločnosť mala zaplatiť DPH od roku 2012 z provízií zodpovedajúcich zmluvám hráčov na dobu určitú, ktorých platnosť skončila v priebehu roku 2015 a vydal opravný daňový výmer.

Spoločnosť s týmto rozhodnutím nesúhlasila a úspešne sa pred prvostupňovým súdom bránila tým, že provízie neboli isté a príslušná DPH mala byť splatná až k dátumu, keď boli tieto provízie naozaj vyplatené.

Daňový úrad využitím opravných prostriedkov posunul prípad na Spolkový finančný súd, ktorý sa v danom prípade obrátil na ESD ohľadom výkladu článku 63 a článku 64/1 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej „Smernica“). Článok 63 hovorí, že zdaniteľná udalosť nastane a daňová povinnosť vzniká poskytnutím služieb.

Článok 64/1 stanovuje, že ak sa za služby vyúčtovávajú alebo platia postupne, služby sú považované za poskytnuté v okamihu uplynutia období, ktorých sa tieto platby týkajú.

Zdaniteľná udalosť

Podľa ESD sprostredkovanie umiestnenia hráča na určitý počet sezón do klubu, za ktoré sa platí odmena v postupných a podmienených splátkach počas viacerých rokov nasledujúcich po takomto sprostredkovaní hráča spadá pod článok 64/1 Smernice o čiastkových plneniach.

ESD tak dospel k záveru, že v tomto prípade k vzniku zdaniteľnej udalosti a splatnosti dane dochádza nie v okamihu sprostredkovania hráča, ale po uplynutí období, na ktoré sa vzťahujú platby zo strany klubu.

Podľa ESD predmetne články Smernice o DPH bránia tomu, aby zdaniteľná udalosť a splatnosť dane, ktoré sa týkajú služby sprostredkovania profesionálnych futbalových hráčov poskytovaných agentom, za ktorú dochádza k podmieneným splátkovým platbám v priebehu niekoľkých rokov po sprostredkovaní, vznikli k dátumu tohto sprostredkovania.

I keď sa predmetný rozsudok týka sprostredkovania športovcov, jeho závery môžu byť relevantné i pre ďalšie prípady kedy vyplácanie sprostredkovateľských provízií po častiach je priamo závislé od splnenia určitých podmienok po sprostredkovaní.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram