Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príklad z praxe: Súdne trovy ako daňový výdavok (Tax&Fiscal Alert)

28 októbra 2013

Východisko:
Spoločnosť s ručením obmedzeným uhradila navrhovateľovi na základe platobného rozkazu – uznesenia súdne trovy konania uvedených v §142 ods. 1 Poriadku.

Otázka:
Môžu byť súdne trovy zaplatené v pozícii dlžníka vnímané ako daňový výdavok?

Riešenie:
V súlade s §19 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) za daňové výdavky, ktoré možné uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených podľa ZDP sa považujú aj výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov. Takýmto osobitným predpisom môže byť aj Občiansky súdny poriadok (ďalej len „Poriadok“). Vami uvádzané trovy sa považujú za trovy konania uvedených v §142 ods. 1 Poriadku. Uvedené ustanovenie upravuje, že účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

V súlade s vyššie uvedeným máme teda zato, že Vami uhradené trovy druhej strane sa považujú za povinnú platbu v súlade s §142 ods. 1 Poriadku, t.j. jedná sa o daňový výdavok.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram