Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Predávam vlastnú knihu – potrebujem živnosť?

8 septembra 2015

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Vydávam svoju vlastnú knihu na svoje vlastné náklady. Chcem ju predávať cez webovú stránku. Akým spôsobom sa tento príjem zo slobodného podnikania zdaňuje? Musím mať otvorenú živnosť a platiť odvody? V akom prípade je potrebná živnosť, keď chcem napríklad chodiť po rôznych výstavách a festivaloch a predávať ju tam vo vlastnom stánku?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director, Accace Slovakia

V súlade s §3 ods. 1 písm. b) Živnostenského zákona sa živnosťou nepovažuje využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady. Vyššie uvedené znamená, že napísanie a vydanie vlastnej knihy na vlastné náklady sa nepovažuje za živnosť a teda na účely takejto činnosti nepotrebujete získať živnostenské oprávnenie.

V súlade s §6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov sa za príjem z inej samostatnej činnosti  považujú príjmy z vytvorenia diela vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady. Vyššie uvedené znamená, že vami dosahované príjmy z plánovanej aktivity sa budú považovať za tzv. „aktívne“ príjmy, ktoré sa považujú za zárobkovú činnosť na účely zdravotného resp. sociálneho poistenia.

Budeme vychádzať z predpokladu, že okrem vyššie uvedeného príjmu z vydávania vlastnej knihy nebudete dosahovať iný príjem z podnikania resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Berte prosím na vedomie, že vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na sociálne poistenie sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. 1.10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), pričom  sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. napr. k 1.7.2015 sa posudzovali tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2014 a k 01.07.2016 resp. k 01.10.2016 sa budú posudzovať tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2015 atď. Chceli by sme vás upozorniť, že povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2016 (resp. 01.10.2016) by vám vznikla za predpokladu, ak by ste za rok 2015 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 5148 eur (12 x 429 eur). T.j. pokiaľ váš príjem z vydávania predmetnej knihy za rok 2015 presiahne vyššie uvedenú hranicu od 01.07.2016, resp. od 01.10.2016, vznikne vám povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.

Čo sa týka zdravotného poistenie berte prosím na vedomie, že z vymeriavacieho základu prislúchajúceho činnosti vydávania predmetnej knihy vám na základe podaného daňového priznania vyhotoví vaša zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie. To, či vám vznikne povinnosť platiť aj preddavky na zdravotné poistenie a v akej výške počas roku 2015, bude závisieť aj od iných skutočností, napr. či ste súčasne zamestnaná, či ste vykonávali SZČ už v roku 2013 a iné. Ak inú činnosť okrem vydávania predmetnej knihy nevykonávate, povinnosť platenia preddavkov vám na zdravotné poistenie s veľkou pravdepodobnosťou vznikne (pozn. nie sú nám známe všetky vaše osobné pomery). Berte prosím na vedomie, že minimálna výška preddavkov pre SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom na zdravotné poistenie (pozn. pri aplikácii 14%) na rok 2015 činní 57,68 eur/mesačne, pričom od roku 2016 sa zvýši na 60,06 eur/mesačne.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram