Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Musím ako SZČO platiť dane a odvody v SR ak ich už platím aj v ČR?

7 júna 2013

Accace radí čitateľom HN v online poradni

V ČR platím daň z príjmu, sociálne a zdravotné poistenie. Som občan ČR a mám tam aj trvalý pobyt. Som zároveň SZČO v SR a som platcom DPH. Mám platiť sociálne a zdravotné poistenie aj na Slovensku, keď ich platím v ČR?

Sociálne a zdravotné poistenie v Európskej únii je koordinované prostredníctvom Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len “nariadenie”), ktoré platí v členských štátoch EÚ priamo bez nutnosti jeho implementácie do lokálnych predpisov. V zmysle uvedeného nariadenia majú byť odvody na sociálne a zdravotné poistenie platené vždy iba v jedinom štáte, pričom nariadenie samotné stanovuje pravidlá pre určenie, predpisy ktorého štátu sa majú na danú osobu aplikovať.
Nariadenie taktiež stanovuje, v ktorom štáte majú byť odvody platené v prípade, ak osoba vykonáva činnosť vo viacerých členských štátoch, čo predpokladáme, že je aj Váš prípad. Ak je napr. činnosť SZČO vykonávaná súčasne na území viacerých členských štátov, sú odvody platené v štáte bydliska (rezidencie), avšak za podmienky, že je v ňom daná činnosť vykonávaná v podstatnom rozsahu (min. 25 %).
V prípade, že budete v zmysle Nariadenia povinní platiť odvody v Českej republike, nie ste povinní platiť odvody v SR. Na preukázanie týchto skutočností Vám odporúčame zaobstarať si formulár A1 (bývalý formulár E101) preukazujúci príslušnosť k právnym predpisom Českej republiky. V Českej republike by tieto potvrdenia mali byť vystavované Českou správou sociálního zabezpečení.

poradna.hnonline.sk

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram