Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Minerálna voda pre zamestnancov ako výdavok | Accace v eTrend

2 augusta 2017

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Zamestnávateľ chce celoročne poskytnúť minerálnu vodu pre zamestnancov v miestnostiach kancelárií, kde sa vykonávajú rôzne administratívne práce. Môže dať zamestnávateľ v tomto prípade do daňovo uznateľných nákladov nákup minerálnej vody, pričom to uvedie aj v internej smernici že na jeden deň poskytne napríklad jeden liter pre jednu osobu? Alebo sa to považuje nedaňovým výdavkom pri administratívnych prácach? Údajne sa môže pridať do nákladov iba v prípade, že zamestnanci robia rôzne fyzicky namáhavé práce (napríklad pracovníci na stavbe). Ako je to pri odpočte DPH?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Rozumieme, že v predmetnom prípade sa nejedná o nákup minerálnych vôd v rámci poskytovania vhodného nápoja pri zabezpečovaní stravovania. Rovnako chápeme, že v rámci vašich podnikateľských priestorov máte zabezpečený prístup k bežnej pitnej vode z verejnej vodovodnej siete.

Berte prosím na vedomie, že v súlade s §19 ods. 2 písm. c) bod 1 Zákona o dani z príjmov je za daňové výdavky možné považovať výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, ktoré  je zamestnávateľ povinný zabezpečiť len v zákonnom stanovených prípadoch, napríklad:

  • v súlade so Zákonom o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Zákona o BOZP“),
  • v súlade so Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „Vyhláška“).

Chceli by sme upozorniť, že v súlade s §6 ods. 3 písm. b)  Zákona o BOZP platí, že zamestnávateľ je povinný bezplatne  zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať čistiace, umývacie a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny. Zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Kedy vzniká povinnosť zabezpečiť pitnú vodu

Berte prosím však na vedomie, že na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov zväčša postačuje napr. aj prístup k bežnej pitnej vode z verejnej vodovodnej siete v priestoroch miesta výkonu práce. Ďalej, v súlade s §7 Vyhlášky platí povinnosť zabezpečiť pitnú vodu zamestnávateľom pre zamestnanca napr. pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok, poskytnúť nápoje navyše, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych nápojom pri práci na vonkajších pracoviskách počas mimoriadne teplých dní (nad 30°C ), resp. pol litra teplého nápoja počas pracovnej zmeny pri dlhodobej práci na vonkajších pracoviskách počas chladných dní (pod 4°C). Berte prosím na vedomie, že takouto pitnou vodou sa rozumie aj  voda balená do spotrebiteľského balenia.

Rozumieme, že vo vašom prípade sa jedná o prácu v bežnej „administratíve“, t.j. vyššie uvedené povinnosti sa vás netýkajú a v predmetnom prípade sa nejedná o daňový výdavok. Z toho vyplýva, že vo vami dopytovanom prípade nie je možný odpočet DPH, keďže sa jedná o obstaranie minerálnej vody na osobnú spotrebu vašich zamestnancov.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram