Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kto nemusí platiť žiadnu daň z príjmu a na koho sa vzťahuje tzv. milionárska daň v roku 2014? | Press Release

24 júla 2014

Bratislava, 24.7.2014 – Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania miezd, účtovníctva, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša prehľad platných sadzieb dane z príjmu FO – kto neplatí žiadnu daň z príjmu, na koho sa vzťahuje milionárska daň a na koho progresívne zdanenie.

Kto neplatí daň z príjmu?

Žiadnu daň z príjmu nezaplatí iba zamestnanec, ktorý zarobí v roku 2014 v hrubom menej ako 366,03 eur mesačne. Každý zamestnanec, ktorý túto hranicu prekročí, musí daň z príjmu zaplatiť. Daň z príjmu neodvádzajú teda najmä zamestnanci pracujúci za minimálnu mzdu.

Ako vidíme na príklade nižšie, ak zamestnanec zarobí 366,03 eur v hrubom, neodvádza žiadnu daň. V prípade, ak zarobí 500 eur za mesiac, odvedie 19-percentnú daň iba zo sumy prevyšujúcej nezdaniteľnú časť základu dane.

Hrubá mzda

366,03

Hrubá mzda

500

Zdravotné poistenie

14,64

Zdravotné poistenie

20

Sociálne poistenie

34,4

Sociálne poistenie

47

Čiastkový základ dane
(hrubá mzda – odvody)

316,99

Čiastkový základ dane
(hrubá mzda – odvody)

433

Nezdaniteľná časť základu dane

316,94

Nezdaniteľná časť základu dane

316,94

Základ dane
(čiastkový základ dane – nezd.časť)

0,03

Základ dane
(čiastkový základ dane – nezd.časť)

116,06

DAŇ 19%

0

DAŇ 19%

22,05

Čistá mzda

316,99

Čistá mzda

410,95

Pozn: V príkladoch počítame s bežným zamestnancom, ktorý platí sociálne a zdravotné poistenie podľa slovenských predpisov, príklady nezohľadňujú výnimky ako napr. pracujúci invalidný dôchodca a pod.

Nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2014 prestavuje 316,94 eur mesačne. Táto čiastka je zjednodušene povedané oslobodená od dane, čiže z nej zamestnanec neplatí žiadnu daň.

Na túto položku majú nárok daňovníci, ktorých ročný základ dane neprekročí 19 809 eur, čo predstavuje mesačný príjem v rozpätí od 0 do 1 906,15 eur. Ako upozorňuje Katarína Bugriová, Payroll Manager Accace k.s. „nezdaniteľnú časť už nie je možné využiť na tzv. pasívne príjmy (napr. príjmy z prenájmu, úroky a pod.), ale iba na aktívne druhy príjmov, ako napríklad príjmy zo závislej činnosti alebo podnikania.“

Milionárska daň v praxi

V roku 2007 zaviedla prvá Ficova vláda tzv. milionársku daň, ktorá priniesla vyššie zdanenie zamestnancov s nadštandardnými mesačnými príjmami.

Milionárska daň nepredstavuje určitú sumu alebo sadzbu, ktorú musia zamestnanci s vyššími príjmami automaticky zaplatiť. V praxi sa jedná o zníženie resp. zánik nezdaniteľnej časti základu dane a s tým súvisiace vyššie zdanenie príjmu.

V prípade, že daňovník prekročí hranicu základu dane určenú zákonom, nezdaniteľná časť základu dane sa mu postupne kráti a zaplatí tzv. milionársku daň. Pre rok 2014 je táto suma, od ktorej sa začína nezdaniteľná časť základu dane krátiť, vo výške 19 809 eur za celé zdaňovacie obdobie. Znamená to, že zamestnanec s takýmto základom dane nemá nárok na plnú výšku nezdaniteľného základu vo výške 316,94 eur mesačne, ale menej.

Nárok na túto nezdaniteľnú čiastku zaniká úplne, ak ročný základ dane daňovníka presiahne v roku 2014 sumu 35 022,31 eur, čo predstavuje mesačný hrubý  príjem približne vo výške 3 370,11 eur.

Ako dodáva K. Bugriová, „do hrubého mesačné príjmu sa zarátavajú aj rôzne benefity, ktoré zamestnanec dostáva mimo mzdy. Napríklad využívanie služobného auta, príspevky na zdravotnú starostlivosť, životné poistenie, rôzne poukážky a iné.“

Každý zamestnanec sa môže rozhodnúť, či si bude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane mesačne, alebo až po ukončení zdaňovacieho obdobia. Zamestnanec predtým ako si podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na mesačnej báze by mal zvážiť, aký predpokladaný základ dane dosiahne v príslušnom roku. Môže sa totiž stať to, že si bude uplatňovať nezdaniteľnú časť, avšak po ukončení zdaňovacieho obdobia a posúdení nároku na nezdaniteľnú časť mu v konečnom dôsledku nárok na túto odpočítateľnú položku nevznikne alebo vznikne v krátenom rozsahu a výsledkom jeho ročného zúčtovania/daňového priznania bude nedoplatok.

Príklad nižšie znázorňuje ako sa so zvyšujúcim príjmom nezdaniteľná časť kráti a zvyšuje daň. Zamestnanec s hrubým príjmom 2 500 eur zarobil oproti zamestnancovi s hrubým príjmom 1 500 eur o 1 000 eur v hrubom viac, avšak odviedol vyššie odvody. Rovnako zaplatil aj vyššiu daň, keďže nemá nárok na celú nezdaniteľnú čiastku.

Hrubá mzda

1500

Hrubá mzda

2500

Zdravotné poistenie

60

Zdravotné poistenie

100

Sociálne poistenie

141

Sociálne poistenie

235

Čiastkový základ dane
(hrubá mzda – odvody)

1299

Čiastkový základ dane
(hrubá mzda – odvody)

2165

Nezdaniteľná časť základu dane

316,94

Nezdaniteľná časť základu dane

188,38

Základ dane 
(čiastkový základ dane – nezd.časť)

982,06

Základ dane 
(čiastkový základ dane – nezd.časť)

1976,62

DAŇ 19%

186,59

DAŇ 19%

375,55

Čistá mzda

1112,41

Čistá mzda

1789,45

Progresívna daň

Od roku 2013 sa zaviedol na Slovensku systém s dvomi sadzbami dane – 19 a 25 percent – a uplatňuje sa tzv. progresívne zdaňovanie príjmov. Znamená to, že s rastúcim príjmom zamestnanca rastie aj jeho zdanenie.

19% zo základu dane platí daňovník, ak jeho základ dane v roku 2014 nepresiahne 35 022,31 eur. 25% zo základu dane sa uplatňuje od hranice, od ktorej je nezdaniteľná časť základu dane nulová, t.j. platí ju daňovník, ak jeho základ dane presiahne 35 022,61 eur za rok. V prepočte na mesiace sa táto hranica láme pri základe dane vo výške 2 918,53 eur.

Hrubá mzda

3 370,11

Hrubá mzda

4 000

Zdravotné poistenie

134,8

Zdravotné poistenie

160

Sociálne poistenie

316,78

Sociálne poistenie

376

Čiastkový základ dane
(hrubá mzda – odvody)

2 918,53

Čiastkový základ dane
(hrubá mzda – odvody)

3 464

Nezdaniteľná časť základu dane

0

Nezdaniteľná časť základu dane

0

Základ dane
(čiastkový základ dane – nezd.časť)

2 918,53

Základ dane
(čiastkový základ dane – nezd.časť)

3 464

DAŇ 19%

554,52

DAŇ 19% a 25%

690,88

Čistá mzda

2 364,01

Čistá mzda

 2 773,12

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram