Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kde sa podáva daňové priznanie z príjmov zo zahraničia | Accace v eTrend

17 januára 2018

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Bola som študentkou vysokej školy do roku 2014, potom som začala pracovať v zahraničí. Na prelome kalendárnych rokov od 2014 až do 2017 som počas zimy pracovala 4 až 6 mesiacov vo Francúzsku. Napriek tomu, že som mala príjmy zo zahraničia, ktoré určite prekročili sumu 1900 EUR daňové priznanie som doteraz nikdy nepodávala. Trvalý pobyt mám na Slovensku. Ako mám teraz postupovať?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

V prvom rade je potrebné zodpovedať otázku, na území ktorého štátu sa považujete za daňového rezidenta. Podľa Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”), ktorý je platný do 31.12.2017, sa za daňového rezidenta SR považuje fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.

Daňová rezidencia

Keďže máte trvalý pobyt na území SR, považujete sa za daňového rezidenta SR podľa ZDP. Mali by ste si ale preveriť, či nespĺňate podmienky daňovej rezidencie aj vo Francúzsku, podľa ich daňových predpisov. Ak áno, v tom prípade treba brať do úvahy Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú s Francúzskom (ďalej len „Zmluva“), ktorá by daňovú rezidenciu prisúdila jednému zo zmluvných štátov.

V súlade s Čl. 4 Zmluvy platí, že Vy ako osoba máte daňovú rezidenciu v tom štáte, v ktorom máte stály pobyt. Berte prosím na vedomie, že stálym bytom sa môže rozumieť aj byt v podnájme, nájme, atď., čiže nie len byt vo súkromnom vlastníctve.

Ak máte ako osoba stály byt v oboch štátoch, v tom prípade máte daňovú rezidenciu v tom zmluvnom štáte, ku ktorému máte užšie osobné a hospodárske vzťahy. Ak sa nemôže určiť zmluvný štát, v ktorom máte stredisko svojich životných záujmov, alebo ak nemáte stály byt v žiadnom zmluvnom štáte, predpokladá sa, že máte daňovú rezidenciu v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa najčastejšie zdržiavate.

V prípade, že sa nedá určiť v ktorom štáte sa zdržiavate najčastejšie, predpokladá sa, že máte svoju daňovú rezidenciu v tom zmluvnom štáte, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak by ste boli štátnym príslušníkom oboch zmluvných štátov, alebo ak by ste neboli štátnym príslušníkom žiadneho z nich, príslušné úrady zmluvných štátov rozhodnú otázku vzájomnou dohodou.

Zdanenie príjmov

Predpokladáme, že splníte podmienky na to, aby ste boli považovaná za daňového rezidenta SR. V tom prípade berte prosím na vedomie, že ako taká osoba v súlade s §2 písm. f) ZDP sú Vašim predmetom dane v SR príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ale aj príjmy a zo zdrojov v zahraničí, teda aj z Francúzska.

Ak výška Vašich zdaniteľných príjmov každoročne presiahla sumu, ktorá zakladá povinnosť na podanie daňového priznania podľa §32 ZDP, tak Vám za každý Vami dopytovaný rok vznikla povinnosť podať daňového priznanie.

Príjem oslobodený od zdanenia

V prípade, že z Francúzska poberáte len príjmy zo závislej činnosti (pozn. príjmy zo zamestnania, zdaniteľné vo Francúzsku), tak v súlade s Čl. 25 Zmluvy máte právo na vyňatie týchto príjmov zo zdanenia v SR. Upozorňujeme, že povinnosť podania daňového priznania by Vám ostala, len by Vám nevznikla povinnosť platiť dane z týchto príjmov v SR.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram