Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vplyv COVID-19 na posúdenie nepretržitosti činnosti podniku | News Flash

9 februára 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Nadácia IFRS publikovala náučný materiál, ktorý má pomôcť firmám pri posúdení nepretržitosti činnosti podniku. Kvôli súčasnej pandémií čelia spoločnosti klesajúcim tržbám a poklesu rentability a likvidity, čo vyvoláva otázniky okolo schopnosti firiem pokračovať v nepretržitosti činnosti. Manažment spoločnosti by preto pri zostavovaní účtovnej závierky mal vychádzať z úsudkov viac ako v predchádzajúcom období, zároveň tieto úsudky musia byť aj zverejnené. Tieto zverejnenia budú pravdepodobne relevantnejšie aj pre používateľov účtovnej závierky.

Stiahnuť PDF

Posúdenie a požiadavky

Aktuálne znenie IAS 1 hovorí, že: „Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti, okrem prípadov, keď manažment buď zamýšľa likvidovať účtovnú jednotku, alebo ukončiť obchodovanie, alebo ak nemá inú reálnu alternatívu, než tak urobiť.“Posúdenie sa zostavuje za minimálne 12 mesiacov a zahŕňa:

  • Faktory, ktoré súvisia so súčasnou a očakávanou rentabilitou subjektu
  • Termíny na splatenie finančných nástrojov
  • Zdroje možného náhradného financovania
  • Dočasné odstavenie alebo ohraničenie aktivít subjektu
  • Možné obmedzenie aktivít subjektu
  • Dostupnosť štátnej podpory
  • Vplyv dlhodobých zmien na trhu
  • Správanie zákazníka

Subjekt by mal zároveň zverejniť akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na schopnosť podniku pokračovať v činnosti najmenej 12 mesiacov v súlade s IAS 10 Udalosti po súvahovom dni. Ak by sa pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie mali zhoršiť okolnosti tak, že vedenie už nebude mať inú realistickú alternatívu ako ukončiť obchodovanie, účtovná závierka nesmie byť zostavená za predpokladu nepretržitého fungovania podniku.

Možné situácie pri uplatňovaní požiadaviek

Požiadavky IAS1 je možné vysvetliť tak, ako je to uvedené v diagrame:Zdroj: IFRS Foundation – Going concern – a focus on disclosures, January 2021

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram