Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňový pohľad na medzinárodný pohyb zamestnancov │eBook

17 januára 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Cezhraničné zamestnávanie prináša zamestnávateľom mnoho zodpovedností, hlavne v prípade fiškálnych povinností.  Pripravili sme si pre vás rozsiahly prehľad o zdaňovaní medzinárodného pohybu zamestnancov na Slovensku. Obsahuje kompletné informácie o podmienkach daňovej rezidencie, dani z príjmu fyzických osôb, odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne a sankciách za neplnenie si povinností. Prečítajte si aj náš News Flash o daňových a odvodových povinnostiach expatov.

Stiahnite si náš eBook Daňový pohľad na medzinárodný pohyb zamestnancov alebo si prečítajte našu praktickú infografiku nižšie.

Prehľad kľúčových skutočností týkajúcich sa expatov na Slovensku

Naši odborníci v oblasti daní, miezd a pracovného práva sú tu, aby vám – ako expatovi alebo zamestnávateľovi – pomohli získať základné odborné poradenstvo. Vďaka nášmu poradenstvu budete môcť efektívne riešiť všetky záležitosti spojené s cezhraničnou mobilitou na Slovensku a v iných krajinách.

Daňová rezidencia

Osoba sa považuje za daňového rezidenta, ak:

They have a registered permanent place of residence in Slovakia, including a temporary residence of EU citizen in Slovakia, or they have an actual residence in Slovakia

Má viac ako 183 dní v kalendárnom roku strávených na Slovensku, vynímajúc študijný pobyt, alebo zdravotnú starostlivosť

Sadzba dane

Sadzba dane z príjmu do 47 537,98 EUR
19%

%
Description
25%

%

Zdaňovacie obdobie

Kalendárny rok

Odvody na sociálne zabezpečenie

Výška sadzby pre zamestnávateľa
25.2%

%
Výška sadzby pre zamestnanca
9.4%

%

Odvody na zdravotné poistenie

Výška sadzby pre zamestnávateľa
11%

%
Výška sadzby pre zamestnanca
4%

%

Daňové priznanie

Posledný možný termín na podanie daňového priznania je 31. marec, avšak tento termín je možné predĺžiť o:

3 kalendárne mesiace na základe písomného oznámenia

6 kalendárnych mesiacov v prípade zdaniteľných príjmov zo zahraničia

Sankcie týkajúce sa daní

Oneskorené podanie daňového priznania: od 30 EUR do 16 000 EUR

Oneskorené zaplatenie splatnej dane: 15% p.a. z hodnoty po lehote splatnosti za obdobie najviac 4 roky

Oneskorené alebo chýbajúce registrácie na daňových úradoch: od 60 EUR do 20 000 EUR

Oneskorený alebo chýbajúci prehľad o mesačnej mzde a zrazených preddavkov: od 30 EUR až do 3 000 EUR

Sankcie – sociálne poistenie

Oneskorené hlásenie:  až do výšky 16 596, 96 EUR

Oneskorená platba odvodov na sociálne poistenie: 0,05% za každý deň omeškania

Oneskorená alebo chýbajúca registrácia: až do výšky 16 596, 96 EUR

Sankcie – zdravotné poistenie

Oneskorené hlásenie: až do výšky 3 319 EUR

Oneskorená platba poistného na zdravotné poistenie: 15% p.a. z omeškanej platby

Oneskorená alebo chýbajúca registrácia na účely zdravotného poistenia: až do výšky 3 319 EUR

Zaujíma vás téma globálnej mobility v EMEA regióne?

Získajte užitočný prehľad hlavných predpisov a informácií, pomocou ktorých môžete spravovať svoje záležitosti globálnej mobility v Bulharsku, na Cypruse, Českej republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
homepencillicensemap-markercalendar-fullheart-pulsebriefcaseearthdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram