Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňové povinnosti pre konateľa a zároveň spoločníka s.r.o.

14 marca 2013

Accace radí čitateľom HN online v daňovej poradni

Plánujem si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Budem jedinou konateľkou a spoločníčkou spoločnosti zároveň. Kým by sa rozbehlo podnikanie, chcela by som ušetriť (ale samozrejme neporušiť zákon) na minimálnych odvodoch do ZP a SP. Časom by som sa chcela zamestnať na pracovný pomer vo svojej vlastnej s.r.o. Chcela by som sa informovať :

  • Aký vzťah mám voči s.r.o., ak som konteľkou a spoločníčkou zároveň, akú mám uzatvoriť zmluvu?
  • Aké povinnosti sa ma budú týkať ohľadom platenia odvodov do SP a ZP, daní z príjmu ako konateľky a spoločníčky?
  • Mám ako konateľka a spoločníčka nárok na nemocenské dávky v prípade PN alebo nástupu na materskú dovolenku?
  • V budúcnosti, ak budem konateľka, spoločníčka a aj zamestnaná v s.r.o.  aké odvodové a daňové povinnosti budem mať?

Na úvod upozorňujeme, že Vaše otázky sú veľmi obšírne, naša odpoveď v rámci tejto poradne preto nemusí byť komplexná.

Postavenie spoločníka spoločnosti je upravené spoločenskou zmluvou a nevyžaduje žiadnu inú osobitnú zmluvu so spoločnosťou. Funkciu konateľa je taktiež možné vykonávať na základe spoločenskej zmluvy, ktorá v zmysle Obchodného zákonníka musí upravovať, akým spôsobom konateľ koná v mene spoločnosti (§ 110 Obchodného zákonníka). Konateľ obvykle uzatvára ešte zmluvu o výkone funkcie konateľa (mandátna zmluva), ktorá upravuje aj spôsob jeho odmeňovania.

Pokiaľ konateľ poberá pravidelný mesačný príjem, a to aj v prípade, že nemá uzatvorenú pracovnú zmluvou so spoločnosťou, jeho príjem podlieha odvodovým a daňovým povinnostiam rovnakým ako u bežného zamestnanca. Nárok na nemocenské vzniká za predpokladu, že konateľ bude poberať pravidelný mesačný príjem a z tohto dôvodu bude povinne nemocensky poistenou osobou. V prípade konateľa s nepravidelným príjmov povinné nemocenské poistenie nevzniká, t.j. ani prípadné následné nároky.

Pokiaľ budete mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, zodpovednosť za platenie odvodov bude na Vašej spoločnosti (právnickej osobe zamestnávateľovi). Tieto príjmy spravidla  podliehajú odvodom vo výške 13,4 % (odvody zamestnanca) a 35,2 % (odvody zamestnávateľa).

Spoločník je povinný platiť odvody z vyplácaných dividend. Dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobie 2013 a neskoršie podliehajú zdravotným odvodom vo výške 14 %. Pre tieto dividendy platí maximálny vymeriavací základ vo výške 120-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov (na rok 2013 to činní čiastku 94 320 eur, vypočítaných ako 120-násobok zo sumy 786 eur). Dividendy u spoločníkov spoločnosti nepodliehajú sociálnym odvodom.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram