Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daň z príjmu pracujúceho dôchodcu | Accace v eTrend

23 októbra 2017

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

V tomto roku som dovŕšil dôchodkový vek a bol mi priznaný starobný dôchodok. Pracujem však ďalej tak, ako predtým. Podľa mojich informácií budem ako dôchodca od budúceho roka platiť vyššie dane z príjmu, keďže sa v mojom prípade podľa zákona od základu dane neodpočíta nezdaniteľné minimum tak, ako všetkým iným zamestnancom. Má takýto zákon nejaké logické vysvetlenie? Nie je to diskriminácia pracujúcich dôchodcov, keďže sa spájajú dve nesúvisiace veci: dôchodok a príjem z pracovnej činnosti?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

V súlade s §11 ods. 6 Zákona o dani z príjmov platí, že základ dane daňovníka sa neznižuje o tzv. nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalej len „NČZD“) ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia (pozn. na začiatku kalendárneho roka 2017, 2018 atď.) poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia
  • starobného dôchodkového sporenia
  • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo
  • výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok”).

Vyššie uvedené platí aj ak mu bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma uplatňovanej NČZD.

Zníženie základu dane

Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka, daňovník si môže znížiť základ dane z tzv. aktívnych príjmov len vo výške rozdielu medzi sumou nárokovateľnej sumy NČZD a vyplatenou sumou dôchodku.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram