Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daň z predaja darovaného pozemku | Accace v eTrend

14 februára 2018

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Kúpili sme stavebný pozemok v roku 2008 za hodnotu 715 000 SK. Na konci roku 2016 sme tento pozemok darovali dcére darovacou zmluvou, pričom na katastri zmena vlastníkov bola vykonaná 11/2016. Koncom roka 2017 dcéra tento pozemok predala za sumu 35 000 €. Keďže dcéra vlastnila pozemok kratšiu dobu ako 5 rokov, vzniká jej povinnosť platiť daň z príjmu získaného predajom tohto darovaného pozemku?

Avšak podľa zákona, nadobúdacia cena pozemku nie je tá, za ktorú sme ako rodičia pozemok kúpili, lebo ako darcovia sme vlastnili pozemok viac ako 5 rokov a tým sme spĺňali podmienku oslobodenia od dane. Ako má dcéra postupovať pri výpočte daňovej povinnosti daní z predaja nehnuteľností?

Pri darovaní pozemku nebol vypracovaný znalecký posudok, dá sa vypracovať teraz spätne za 11/2016, aby sa zistila cena pozemku v čase darovania? Chce si túto sumu uplatniť ako výdavok. Ak to nie je možné, ako sa môže určiť výdavok pri príjme z predaja pozemku? Rozumiem tomu tak, že 19% daň sa platí z rozdielu ceny, za ktorý pozemok predala a ceny akú mal pozemok v čase keď jej bol darovaný (definovaný ako výdavok). Alebo aký je správny postup?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Príjem z predaja predmetného pozemku sa považuje v súlade s §8 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) za ostatný príjem. Ako správne uvádzate, predmetný príjem nie je možné v súlade s §9 ods. 1 písm. a) ZDP oslobodiť od dane, keďže ešte neuplynulo 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia u vašej dcéry.

Berte prosím na vedomie, že výdavkom pri pozemku nadobudnutom darovaním sa rozumie cena stanovená znaleckým posudkom ku dňu darovania v súlade s §8 ods. 5 písm. b) ZDP, ak u vás ako darcu v čase darovania by bol prípadný príjem z predaja daného pozemku od dane oslobodený. Vieme vám potvrdiť na základe našej skúsenosti, že znalec vie spracovať znalecký posudok aj spätne k predmetnému dátumu.

Základom dane vašej dcéry bude následne rozdiel medzi cenou uvedenou v znaleckom posudku a príjmom z predaja pozemku. U fyzickej osoby sadzba dane z príjmu závisí od výšky dosiahnutého základu dane.

Berte prosím na vedomie, že sadzbe dani vo výške 25% za rok 2017 podlieha časť základ dane (pozn. z príjmu zo zamestnania, podnikania, inej SZČ, prenájmu, z použitia diela, umeleckého výkonu a z ostatného príjmu) presahujúca čiastku 35 022,31 eur. Do tohto limitu sa aplikuje sadzba dane z príjmov 19%.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram