Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v HN poradni: Práca na dohodu popri rodičovskej dovolenke

21 júla 2014


Accace radí čitateľom HN v online poradni:


Som na rodičovskej dovolenke a chcela by som uzatvoriť dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru so zamestnávateľom, u ktorého som pracovala na trvalý pracovný pomer, ktorý teda stále trvá. Jednalo by sa o rovnakú pracovnú pozíciu a náplň práce ako doteraz. Je to možné? Nestratím nárok na rodičovský príspevok?

Zamestnankyňa, ktorá je na rodičovskej dovolenke môže pracovať na pracovnú zmluvu alebo dohodu v súbehu s poberaním rodičovského príspevku, príjem v tomto prípade nie je obmedzený. Môže byť teda v pracovnom pomere (hlavnom/vedľajšom), môže byť zamestnaná na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti), môže aj podnikať. Výkon akejkoľvek zárobkovej činnosti nezapríčiní stratu nároku na rodičovský príspevok. Výška príjmu zo zárobkovej činnosti pritom nie je nijako obmedzená.

Je však potrebné mať na zreteli, že príjem na základe pracovnej zmluvy ako aj príjem z dohody v súlade s novelou Zákonníka práce účinnou od 1.1.2013 zakladá vznik dôchodkového poistenia, t.j. zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke je povinná do 8 kalendárnych dní od začiatku výkonu práce sa odhlásiť z dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého bydliska, ak sa narodením dieťaťa prihlásila na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Z príjmu z pracovného pomeru počas poberania rodičovského príspevku sa platí poistné na verejné zdravotné poistenie, ako aj poistné na sociálne poistenie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že môžete uzavrieť dohodu so svojim zamestnávateľom, ktorým máte uzavretú pracovnú zmluvu a neohrozíte Váš nárok na rodičovský príspevok.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram