Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zrážková daň zo životného poistenia | Accace v eTrend

11 januára 2017

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Skončilo mi investičné životné poistenie a poisťovňa mi ako fyzickej osobe pri výplate plnenia zrazila daň. Mám aj hypotéku, ktorej úroky sú vo vyššej výške ako mi bola zrazená daň zo zisku z poistenia. Môžem požiadať o vrátenie dane z ukončeného poistenia? Môžem zohľadniť pozitívne úroky získané z bežného účtu/terminovaného vkladu s negatívnymi úrokmi z hypotéky?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

V prípade Vami uvádzaného príjmu z investičného poistenia sa jedná o plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku.

Zrážková daň

Berte prosím na vedomie, že takéto plnenie sa považuje za príjem v súlade s  §7 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmu (ďalej len „ZDP“).  Chceli by sme upozorniť, že takýto príjem v súlade s §43 ods. 3 písm. f) ZDP podlieha zrážkovej dani, ktorá sa počíta v súlade s §43 ods. 5 písm. a) ZDP z predmetného poisteného plnenia, zníženého o zaplatené vklady alebo poistné.
V prípade príjmov v podobe úrokov z bežného účtu sa jedná o príjem v súlade s §7 ods. 1 písm. b) ZDP. Takýto príjem rovnako podlieha zrážkovej dani v súlade s §43 ods. 3 písm. a) ZDP. V tomto prípade sa pri výpočte zrážkovej dane berie do úvahy len samotný príjem, t.j. neznižuje sa o prípadné iné položky.
Chceli by sme vás upozorniť, že v oboch hore uvedených prípadoch  sa v súlade s §43 ods. 6 ZDP považuje daňová povinnosť vykonaním zrážky za vysporiadanú. Berte prosím na vedomie, že predmetné príjmy sa ani neuvádzajú v daňovom priznaní.
Berúc do úvahy vyššie uvedené znamená to, že Vami navrhované zápočty nie je možné v súlade so znením ZDP vykonať.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram