Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Práca na Slovensku a v Českej republike – kde podávam daňové priznanie?

11 februára 2014

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni:

V roku 2013 som ako študent pracoval na dohodu na Slovensku. Prvé tri mesiace práce ako študent som zarobil približne 400 až 500 eur mesačne. Ďalšieho 3 a pol mesiace po skončení školy som pracoval na dohodu, pričom som zarobil približne 150 eur za mesiac. Od októbra pracujem na trvalý pracovný pomer v Českej republike. Tu mám možnosť požiadať o ročné zúčtovanie, avšak musím dodať “Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2013”. Týka sa toto potvrdenie iba príjmov od českých zamestnávateľov?

Predpokladám, že som považovaný za slovenského rezidenta – trvalý pobyt mám na Slovensku, bývanie mám aj v SR aj v ČR ale k Slovensku mám bližšie osobné väzby a taktiež som sa v ČR v minulom roku zdržiaval menej ako 183 dní. Na základe tohto podávam daňové priznanie aj na Slovensku, kde priznávam príjmy aj zo SR aj ČR, pričom pri príjmoch z ČR môžem využiť metódu vyňatia. Ako by som však mal postupovať, ak chcem požiadať o vrátenie dane z obdobia, keď som na Slovensku pracoval na dohodu za menej ako 150 eur mesačne?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director Accace Slovakia

Budeme vychádzať z predpokladu, že sa považujete skutočne za slovenského daňového rezidenta, t.j. Vašim predmetom dane v SR budú príjmy tak zo zdrojov v SR ako i zo zdrojov v zahraničí. Na strane druhej sa považujete za daňového nerezidenta v ČR, t.j. v danom prípade, budú Vašim predmetom dane v ČR len príjmy plynúce zo zdrojov v ČR. Vyššie uvedené znamená, že predmetom príslušného ročného vyúčtovania dane v ČR môžu byť len príjmy zo závislej činnosti plynúce za prácu na území ČR, t.j. potvrdenia vydané slovenským zamestnávateľmi na účely českého ročného zúčtovania dane nepredkladáte.

Čo sa týka možnosti vrátenia časti zrazenej dane v SR, je potrebné podať v SR daňové priznanie a uplatniť si tzv. celoročnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (pozn. do výšky Vášho základu dane zo závislej činnosti). Na príjem zo závislej činnosti z ČR budete môcť tak ako uvádzate aplikovať v súlade s §45 ods. 3 písm. c) Zákona o dani z príjmov metódu vyňatia ak viete preukázať, že tento príjem bol preukázateľné v ČR zdanený (napr. podaním daňového priznania, ročným zúčtovaním dane atď.).

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram