Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Môže občianske združenie vykázať zisk?

9 mája 2016
 

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Môže občianskemu združeniu vzniknúť pri podávaní daňového priznania zisk tvorený najmä členskými príspevkami, ktoré sú zakotvené v stanovách a teda oslobodené od dane? Podľa všeobecných zásad PO nevytvorených za účelom podnikania by mal byť zisk “primeraný”, teda príjmy by mali byť úmerné vynaloženým nákladom. Je to z daňového hľadiska v poriadku ak sa činnosť, na ktorú mali byť príjmy z členských príspevkov vynaložené v podobe nákladov, nestihla v danom zdaňovacom období zrealizovať a OZ má tým pádom vysoký príjem z členských príspevkov? Občianske združenie bude v tom prípade vykazovať zisk hoci tento zisk nevznikol aktivitami za účelom zisku.

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director, Accace Slovakia

Zákon o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) primeranosť výšky členských príspevkov exaktne neupravuje. V súlade s §12 ods. 2 ZDP platí, že predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (napr. občianske združenia), sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá dosiahnuť zisk a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, členských príspevkov atď. V súlade s §13 ods. 2 písm. b) ZDP platí, že členské príspevky prijaté podľa stanov občianskymi združeniami sú od dane sú oslobodené. Oslobodenie členských príspevkov prijatých podľa stanov občianskych združení nie je Zákonom o dani z príjmov podmienené ich vynaložením v rovnakom zdaňovacom období.

Občianske združenia je možné zakladať v súlade s §83/1990 Zákona o združovaní občanov (ďalej len “ZoO”). V súlade s §6 ods. 2 ZoO platí, že pri návrhu na registráciu občianskeho združenie je potrebné predložiť stanovy, ktoré musia upravovať aj zásadu hospodárenia. ZoO exaktne neupravuje, čo sa zásadou hospodárenia rozumie. Spravidla sa v tejto časti stanov uvádzajú možné zdroje príjmov, resp.  druhy výdavkov občianskeho združenia, spôsob nakladania s jeho majetkom, ale aj výkon zárobkovej činnosti, ktorá však nemôže byť hlavnými cieľom občianskeho združenia. Čo sa týka členských príspevkov osobne ich považujeme za jednu zo základných foriem samofinancovania občianskych združení na účely dosiahnutia cieľa, ktorý sa považuje za konečné kritérium úspechu občianskeho združenia, t.j. nie finančné vyjadrenie jeho činnosti.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram