Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Aký konverzný kurz mám použiť, ak fakturujem v cudzej mene?

18 mája 2015

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

V období od 01.04. do 30.04.2015 som dodával reklamné služby do Českej republiky vo forme webových reklám na mojej stránke. Zarobil som na tom približne 1000 CZK.  Faktúru za toto dodanie som vystavil o desať dní neskôr, t.j. 10.05.2015.  Prepočet vyfakturovanej sumy na eurá som urobil podľa konverzného kurzu na stránke NBS. Z ktorého konkrétneho dátumu som mal po správnosti použiť kurz, kurz k 30. 4. 2015 alebo k 10. 5. 2015?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director, Accace Slovakia

Rozumieme, že predmetná faktúra bude vyhotovená v CZK. Keďže sa však považujete v SR za účtovnú jednotku treba predmetnú faktúru v súlade s §24 ods. 2  písm. a) Zákona o účtovníctve prepočítať na eurá. V súlade s daným ustanovením sa majetok, teda aj pohľadávka vyjadrená v cudzej mene prepočíta referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci deň uskutočnenia účtovného prípadu. V súlade s §2 ods. 1 Postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie aj deň splnenia dodávky.

Máme zato, že ako referenčný kurz by ste mali byť použiť kurz z 29.04.2015. Obdobné pravidlo prepočtu platí aj na účely DPH. V súlade s §26 ods. 1 Zákona o DPH platí, že ak sa požaduje platba napr. pri dodaní služby v cudzej mene (napr. CZK), prepočíta sa predmetná suma na účely výpočtu základu dane referenčným výmenným kurzom vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci deň vzniku daňovej povinnosti. Keďže daňová povinnosť všeobecne v súlade s §19 ods. 2 Zákona o DPH vzniká dňom dodania, pričom predpokladáme, že dňom dodania vo vašom prípade je 30.04.2015 máme zato, že aj na účely Zákona o DPH by ste mali brať do úvahy referenčný kurz vyhlásený dňa 29.04.2015.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram