Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ako zdaniť nepeňažné príjmy v daňovom priznaní | Accace v eTrend

30 marca 2017

Nájdete aj na eTREND

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Sprostredkovateľ poistenia zapísaný v NBS ako viazaný finančný agent  v podregistri poistenia alebo zaistenia mal v roku 2016 okrem vyplatených provízii za sprostredkovanie poistenia vyplatené aj nepeňažné príjmy (strava, ubytovanie počas školenia). Sprostredkovateľ si uplatňuje paušálne výdavky. Ako treba zdaniť takéto nepeňažné príjmy v daňovom priznaní

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Rozumieme, že v predmetnom prípade sa jedná o osobu s príjmami podľa §6 ods. 2 písm. d) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), t.j. s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“), ktoré sú v súlade s §3 ods. 1 písm. b) ZDP predmetom dane fyzickej osoby. Okrem toho platí, že v súlade s §3 ods. 2  ZDP predmetom dane spomínanej fyzickej osoby sú aj dary poskytnuté v súvislosti s výkonom činnosti podľa §6 ZDP, t.j. aj v súvislosti s výkonom SZČ. Predmetom darovania sa považuje čokoľvek, čo je predmetom občianskoprávneho vzťahu, hlavne právo, vec, alebo iná majetková hodnota.

Nepeňažní príjem

Prosím berte na vedomie, že v súlade s §2 písm. c) ZDP sa príjmom rozumie peňažné plnenie ako i nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené, fyzická osoba dosahujúca príjmy v súlade s §6 ods. 2 písm. d) ZDP, uplatňujúca si paušálne výdavky, je povinná do svojich zdaniteľných príjmov (pozn. nejedná sa o príjem, ktorý je mimo predmetu dane, resp. od dane oslobodený) zahrnúť aj vami uvádzané plnenia. Pravda je ale, že v praxi dokazovanie predmetných skutočností, najmä poskytnutie stravy je komplikované.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram