Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Accace v eTrend: Aké dane a odvody platí poslanec obecného zastupiteľstva?

28 augusta 2014

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Pôsobím ako poslanec obecného zastupiteľstva. Som starobný dôchodca a od roku 2013 som bez iného príjmu (pracovný pomer som ukončil v roku 2013). Pri vybavovaní žiadosti o zvýšenie dôchodku začiatkom tohto roka som zistil, že zo strany obce som dôchodkovo poistený a tak nemám nárok na zvýšenie starobného dôchodku. Pritom sa jedná len o nízke čiastky – napríklad za rok 2013 bola odmena poslanca brutto 58,14 EUR, daň z príjmu 10,17 EUR a poistné vo výške 4,60 EUR. Aké sú dane a odvody z odmien poslancov obecného zastupiteľstva?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director Accace Slovakia

V súlade s §5 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov (ďalej len “ZDP”) sa za príjem zo závislej činnosti považujú aj odmeny za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy alebo v orgánoch iných PO alebo spoločenstiev. Znamená to, že ako osoba poberajúca vyššie uvedený príjem sa považujete za zamestnanca a Vami dosahovaný príjem je príjem zo závislej činnosti.

Vychádzame z predpokladu, že Váš príjem nepoberáte každý mesiac, t.j. na účely Zákona o sociálnom poistení (ďalej len “ZSP”) Vami uvádzaný vzťah voči obecnému zastupiteľstvu zakladá právo na nepravidelný príjem. Keďže sa jedná vo Vašom prípade o nepravidelný príjem tak v súlade s §4 ods. 1 ZSP sa nepovažujete za zamestnanca na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. V súlade s §19 ods. 3 písm. b) ZSP sa poistenie v nezamestnanosti nevťahuje na FO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a FO, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek. V súlade s vyššie uvedeným to znamená, že Váš príjem nepodlieha tak nemocenskému poisteniu ako i poisteniu v nezamestnanosti.

Chceli by sme Vás však upozorniť, že v súlade s  §4 ods. 2 ZSP sa za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia považuje FO v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti v súlade so ZDP. Keďže Váš príjem sa považuje za príjem zo závislej činnosti, na účely ZSP sa považujete za osobu, ktorej príjem podlieha dôchodkovému poisteniu. Keďže však v súlade s §128 ods. 4 ZSP poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku máme zato, že Váš príjem podlieha iba odvodovej povinnosti na starobné dôchodkové poistenie, t.j. invalidné poistenie ako osoba, ktorej bol priznaní starobný dôchodok “platiť” nemusíte.

Berúc do úvahy všetko vyššie uvedené, na účely sociálneho poistenia Váš príjem podlieha práve len starobnému dôchodkovému poisteniu.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram