Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Rámcová dohoda s Rakúskom v oblasti sociálneho zabezpečenia

22 júna 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorilo so Spolkovým ministerstvom  práce, sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľov Rakúskej republiky Rámcovú dohodu týkajúcu sa aplikácie článku 16 nariadenia (ES) č. 883/2004 v prípade cezhraničnej telepráce.

Na základe uvedenej rámcovej dohody môže zamestnanec zostať v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny zamestnávateľa, pokiaľ vykonáva cezhraničnú teleprácu z krajiny svojho bydliska, ktorá nesmie presiahnuť 40% celkového pracovného času.

Telepráca predstavuje prácu vykonávanú s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Stiahnuť PDF

Rámcová dohoda s Rakúskom

Rámcová dohoda s Rakúskom nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2023.

Dovoľujeme si však poznamenať, že mnohostranná Rámcová dohoda, ktorá je účinná od 1. júla 2023, už poskytuje priaznivejšie podmienky na udelenie výnimiek pre oblasť cezhraničnej telepráce.

Na koho sa vzťahuje rámcová dohoda s Rakúskom

Rámcová dohoda s Rakúskom sa aplikuje na zamestnancov, ktorí:

  • pravidelne vykonávajú prácu len pre jedného zamestnávateľa,
  • prácu vykonávajú v štáte, v ktorom sa nachádzajú priestory alebo miesto podnikania zamestnávateľa, kde sa obvykle vykonáva tá istá práca, ako aj v štáte ich bydliska (telepráca),
  • vykonávajú prácu prostredníctvom informačných technológií, aby zostalo zachované spojenie zamestnanca s pracovným prostredím zamestnávateľa (tzn. telepráca),
  • vykonávajú prácu zo štátu ich bydliska v rozsahu najviac 40 % celkového pracovného času.

Rámcová dohoda s Rakúskom sa naopak nevzťahuje na:

  • samostatne zárobkovo činné osoby,
  • zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť alebo samostatnú zárobkovú činnosť,
  • osoby, ktoré sú v cezhraničnej situácii, ktorá sa týka iného štátu ako Rakúska a Slovenska.
Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram