Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Podnikanie na Slovensku: Dôležité sadzby daní a odvodov

5 marca 2024
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Prinášame vám prehľad najdôležitejších sadzieb daní a odvodov, ktorý obsahuje základné informácie o daňovom zaťažení pri podnikaní na Slovensku. Ak vás  zaujímajú detailnejšie informácie o daniach na Slovensku, môžete si stiahnúť aj náš komplexný eBook Daňový sprievodca na rok 2023.

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB
21%  Štandardná sadzba

15%  Znížená daň z príjmov PO pre daňovníkov so zdaniteľnými príjmami nepresahujúcimi 60 000 EUR za zdaňovacie obdobie

ŠPECIÁLNE DANE

Odvod v regulovaných odvetviach

Špeciálny bankový odvod

Daň z poistenia

ZRÁŽKOVÁ DAŇ
19% – Sadzba zrážkovej dane sa uplatňuje sa pri príjmoch z podielových listov, vybraných dlhopisov, poukážok a investičných kupónov; z úrokov z bankových vkladov a z finančných prostriedkov na bežnom účte

10% – Sadzba zrážkovej dane sa uplatňuje na dividendy vyplácané zo ziskov dosiahnutých za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2024 tuzemskými spoločnosťami ich spoločníkom – fyzickým osobám.

7% – Sadzba zrážkovej dane sa uplatňuje v prípade výplaty dividend zo zisku dosiahnutého spoločnosťou po 1.1.2017 akcionárom – fyzickým osobám
DAŇOVÉ STRATY

Daňové straty dosiahnuté pred rokom 2014 už nie je možné odpočítať rovnomerne.

4 roky – Odpočítateľná doba strát dosiahnutých po 1.1.2014

5 roky – Odpočítateľná doba strát dosiahnutých po 1.1.2020

ZÁKLADNÁ SADZBA DPH

20%

ZNÍŽENÁ A OSOBITÁ SADZBA DPH

10% – Znížená sadzba DPH sa uplatňuje len na vybrané tovary a služby

5% – Znížená sadzba DPH sa uplatňuje na (štátom podporované) nájomné bývanie

0% – Sadzba dane sa uplatňuje na export tovarov a na intra-komunitárne dodanie pri splnení určitých podmieno

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

0.25 % z hodnoty – Ročná sadzba dane z pozemkov 

EUR 0.033/m2 – Ročná sadzba dane zo stavieb a bytov

Tieto sadzby dane môžu byť ešte upravené podľa miestnych predpisov

DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

19% – 25% Štandardná sadzba

Príjmy z podnikania: 19% – 25% pre daňovníkov so zdaniteľnými príjmami presahujúcimi 60 000 EUR za zdaňovacie obdobie

 15% V ostatných prípadoch

ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE ODVODY – ZAMESTNANEC

13.4% z jeho hrubej mzdy

ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE ODVODY – ZAMESTNÁVATEĽ

35.2%

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
homeapartmentstarflaguserusersmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightwarningsort-amount-asc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram