Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zvýšenie sadzby dane pri výplate podielov na zisku (dividend)

16 februára 2024

Národná rada SR dňa 19.12.2023 schválila tzv. konsolidačný balíček, v dôsledku ktorého dochádza k niekoľkým významným zmenám aj v oblasti daní a odvodov. Tieto zmeny môžu mať v nejakej miere dopad na väčšinu podnikateľov, či už je to z titulu zvýšenia zdravotných odvodov pre zamestnávateľov, znovuzavedenia daňových licencií alebo zmeny hranice obratu pre mikrodaňovníka a uplatnenie zníženej 15 % sadzby dane.

Rovnako tak dochádza aj k zvýšeniu sadzby dane z dividend fyzickým osobám zo 7% na 10%. Práve výber zisku zo spoločnosti formou dividend je stále považovaný za najvýhodnejší s ohľadom na celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Táto problematika sa v našich podmienkach nepochybne týka taktiež aj rodinných firiem, resp. rodinných holdingov používaných na účel držby a správy podielov v dcérskych spoločnostiach rodinnej firmy, kde najčastejšiu formu podnikania predstavuje spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť a vyplácanie podielov na zisku formou dividend je bežnou praxou.

Stiahnuť článok ako PDF

Vyplácanie podielov na zisku FO

Firmy na Slovensku, ktoré budú vyplácať podiely na zisku fyzickým osobám napr. spoločníkom či akcionárom, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú členmi dozorného orgánu by mali dbať na správne uplatnenie sadzby zrážkovej dane podľa príslušnej lokálnej ako aj medzinárodnej legislatívy. Pozor na to, ak vyplácate dividendy do zahraničia a nie ste schopní preukázať konečného príjemcu, mali by ste uplatniť sadzbu dane až vo výške 35%.

Čo bolo diskutované v tejto súvislosti?

Diskutovaná v tejto súvislosti ani tak nebola vyššia sadzba dane ale najmä to, či táto zmena sadzby dane zo 7% na 10% bude platiť aj retroaktívne, nakoľko podľa pôvodného návrhu sa malo toto zvýšenie vzťahovať na zisky za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2023. Napokon táto hrozba retroaktivity bola odstránená a vyššia sadzba dane sa bude aplikovať až na dividendy zo zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.

Spoločnosti a zvýšená sadzba dane

V prípade spoločností s hospodárskym rokom sa zvýšená sadzba dane prvý krát použije až pri výplate dividend zo zisku za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka, ktoré začalo po 1. januári 2024. To znamená, pri výplate dividend zo zisku za hospodársky rok 2023/2024 sa uplatní ešte pôvodná sadzba dane (7%).

Výplata podielov na likvidačnom zostatku

V prípade výplate podielov na likvidačnom zostatku sa zvýšená sadzba dane uplatní, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. januára 2024 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti najskôr 1. januára 2024 a pri výplate vyrovnávacieho podielu, ak sa jeho výška určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram