Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príklad z praxe: Vyradenie stroju z majetku firmy a DPH

20 decembra 2013

Východisko

V novembri 2012 si obstaral podnikateľ  veľkoformátovú tlačiareň, ktorú zaradil do obchodného majetku z dôvodu jej  využívania na účely dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Daňový odpis nebol uplatnený z dôvodu prerušenia odpisovania v roku 2012. Podnikateľ si uplatnil pri kúpe DPH na vstupe v plnej výške. V roku 2013 sa tlačiareň pokazila a jej oprava nie je rentabilná (tlačiareň nie je už v záruke). Podnikateľ ju chce vyradiť z obchodného majetku a nebude ju využívať ani na osobnú spotrebu.

Daňová zostatková cena tlačiarne sa v súčasnosti rovná jeho obstarávacej hodnote (neboli uplatnené daňové odpisy).

Otázka:

Je podnikateľ povinný vrátiť pomernú časť odpočítanej DPH pri vyradení dlhodobého majetku z dôvodu jeho poškodenia?

Riešenie

V súlade s §53 ods. 5 Zákona o DPH iba platiteľ dane, ktorý by si pri obstaraní tlačiarne odpočítal daň bol povinný „vrátiť“ odpočítanú daň vypočítanú vo výške daňovej zostatkovej cene v prípade, že by sa jednalo o krádež takejto tlačiarne.

V danom prípade sa jedná o vyradenie tlačiarne z dôvodu jej trvalého poškodenia a máme preto zato, že nebude potrebné vykonať žiadnu opravu odpočítanej dane.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram