Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel | News Flash

18 novembra 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Dňa 5. novembra 2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa od 1. decembra 2020 novelizuje zákon o dani z motorových vozidiel. Táto novela prináša zmeny, ktoré sa aplikujú už pri podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a pozitívne sa dotknú najmä podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej autodopravy.

Stiahnuť PDF

Ročná sadzba dane

Zavádza sa nová príloha k zákonu č. 1a, ktorá už pevne stanovuje sadzby dane zvlášť pre ťahače a návesy. Súčasne sa zrušilo povinné párovanie ťahačov a návesov do návesových jazdných súprav za účelom uplatnenia najbližšej nižšej sadzby dane. Nová príloha č. 1a zákona už je upravená tak, že pre každý ťahač a náves bez potreby návesovej jazdnej súpravy, bude uplatnená najbližšia nižšia sadzba dane pre príslušnú kategóriu z prílohy č. 1 tohto zákona.

Úprava ročnej sadzby dane

Doterajšie nastavenie úpravy ročnej sadzby dane podľa veku vozidla ostáva zachované pre vozidlá kategórií L, M1, N1, N2, O1 až O3. Súčasne sa zavádza zvýhodnené upravovanie ročnej sadzby dane podľa veku vozidla pre vozidlá kategórií M2, M3, N3. Pri vozidlách kategórie O4 sa zavádza paušálna úprava sadzby dane bez ohľadu na vek vozidla.

 • Pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 sa sadzba dane:
  • znižuje o 50% počas prvých 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla,
  • znižuje o 40% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
  • znižuje o 30% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
  • znižuje o 20% počas nasledujúcich 36 mesiacov,
  • znižuje o 10% počas nasledujúcich 12 mesiacov,
  • od 157. mesiaca sa používa ročná sadzba dane.
 • Pre vozidlá kategórie O4 sa ročná sadzba dane znižuje o 60% bez ohľadu na vek vozidla.

Predpokladaná daň a preddavky na daň

Zmeny v úprave ročnej sadzby dane budú mať samozrejme dopad aj na výpočet predpokladanej dane. Čo sa týka preddavkov na daň, ostávajú zachované už zavedené hranice pre platbu štvrťročných a mesačných preddavkov. Výnimočne v roku 2021 sa preddavky nebudú platiť v období od 01.01.2021 do 31.03.2021 vôbec, pričom počas zvyšného obdobia roku 2021 daňovníci uhradia výšku svojej predpokladanej dane nasledovne:

 • Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky, tieto nebudú hradené v štyroch kvartálnych platbách v sume jednej štvrtiny zo sumy predpokladanej dane, ale v sume jednej tretiny zo sumy predpokladanej dane, pričom prvý preddavok bude splatný k 30.6.2021. Ďalšie sumy preddavkov budú splatné ku koncu tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka.
 • Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, tieto nebudú hradené v dvanástich mesačných splátkach v hodnote jednej dvanástiny zo sumy predpokladanej dane, ale v sume jednej devätiny zo sumy predpokladanej dane, pričom prvý preddavok bude splatný k 30.4.2021 a ďalšie ku koncu piateho až dvanásteho kalendárneho mesiaca.

Lehota na podanie daňového priznania

Pre rok 2020 bude navrhnuté nové tlačivo daňového priznania, ktoré sú daňovníci povinní použiť, pričom sa posúva lehota na jeho podanie správcovi dane do 31.3.2021. Táto výnimka platí zatiaľ iba pre daňové priznanie za rok 2020. Súčasne, ak bol niektorý daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 pred účinnosťou tejto novely, t. j. pred 01.12.2020 a vzťahujú sa naňho výhody z predmetnej novely, môže podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 znova na novom tlačive tiež v lehote do 31.3.2021.

Lehota na podanie daňového priznania sa posúva do konca marca 2021 aj pre iné ako ročné zdaňovacie obdobia, pričom iné ako ročné zdaňovacie obdobie, pre ktoré je nastavená táto výnimka, začína najskôr 01.01.2021 a končí najneskôr 28.2.2021. Aj v takýchto prípadoch daňovník použije už iba nové tlačivo daňového priznania.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram