Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Kompenzačný príspevok na stravu a znížený základ dane | Accace v eTrend

13 mája 2017

Nájdete aj na eTrend

Accace odpovedá na dotazy čitateľov eTRENDu v poradni

Manželka poberá zo Sociálnej poisťovne invalidný dôchodok a z úradu práce kompenzačný príspevok na stravovanie. Dočítal som sa, že môžem si uplatniť zníženie základu dane ak je manželka na invalidnom dôchodku. Túto možnosť som aj využil, do výpočtu som zarátal aj príjmy manželky (nemocenské dávky a kompenzáciu na stravu) a následne som podal daňové priznanie. Na úrade práce ale mi neskôr povedali, že kompenzačné príspevky z úradu práce nepodliehajú dani. Preto som hneď podal opravné daňové priznanie bez spomínaných kompenzácií. Ako následok mi vyšiel vyšší preddavok dane. Daňový úrad mi vrátil preddavok koncom apríla, ktorý sa rovnal preddavku z riadneho daňového priznania aj s kompenzáciami na stravu. Patrí teda kompenzačný príspevok na stravu z úradu práce medzi zdaniteľné príjmy alebo nie?

Odpovedá Peter Pašek, Managing Director & Partner, Accace Slovakia

Od dane sú oslobodené aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v súlade s §9 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Do predmetnej kategórie spadá aj vami dopytovaný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na stravovanie (ďalej len „príspevok“), ktorý vašej manželke vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že predmetný príjem sa u vašej manželky nepovažuje za zdaniteľný príjem, čiže nezdaňuje sa.

Zníženie “aktívnych” príjmov

Na druhej strane za účelom výpočtu vášho nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku je potrebné sumu vypočítanú na základe výšky vášho základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov (pozn. zo zamestnania, z podnikania a z inej SZČ) ponížiť o vlastný príjem manželky, v súlade s §11 ods. 3 ZDP.

Podľa §11 ods. 4 písm. b) ZDP do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok a štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Tento príjem sa ešte znižuje o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka bola povinná zaplatiť.

Čo patrí medzi štátne dávky

Vo vašom prípade je dôležité vedieť, či sa predmetný príspevok považuje za štátnu sociálnu dávku alebo nie. Medzi štátne sociálne dávky patrí iba nasledujúce:

  • príspevok pri narodení dieťaťa,
  • príspevok na viac súčasne narodených detí,
  • príspevok na pohreb,
  • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
  • rodičovský príspevok,
  • vianočný príspevok dôchodcom,
  • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
  • príspevok športovému reprezentantovi.

Z toho  vplýva, že vami dopytovaný príspevok sa nepovažuje za štátnu sociálnu dávku, teda jeho výška má ponižovať výšku vypočítanej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, keďže sa považuje za vlastný príjem manželky na účely ZDP.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram