Späť k newsroom
Konsolidačný balíček
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Formulár W8-BEN-e: Ako sa vyhnúť plateniu zrážkovej dani v USA?

3 augusta 2023
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Ak obchodujete s partnermi v USA alebo vám plynú niektoré druhy príjmov zo zdroja v USA, môžete sa podľa lokálnej legislatívy vystaviť riziku zrážkovej dane vo výške až 30%. Formulár W8-BEN-e umožňuje zahraničnému podniku uplatniť nárok na zníženie sadzby dane v USA, ak má krajina, v ktorej má podnik sídlo uzatvorenú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Stiahnuť PDF

Čo je formulár W8-BEN-e a na čo sa používa?

Formulár W8-BEN-e je dokument, ktorý potvrdzuje, že právnická osoba, ktorá nemá sídlo v USA, má nárok na daňové výhody podľa americkej legislatívy. Uvedený formulár slúži na zníženie daňovej povinnosti a správnu identifikáciu osoby, ktorá získala príjem. Vyplnenie tohto formulára je v obchodnej praxi vyžadované pre spoluprácu so spoločnosťami, ktoré majú sídlo v USA. V tomto prípade je potrebné poskytnúť obchodnému partnerovi z USA vyplnený formulár W8-BEN-e, aby nedošlo k nedorozumeniam a nebola vybraná nadmerná daň.

Na aké druhy príjmov sa formulár vzťahuje?

Najčastejšie ide o dividendy, avšak môžu byť aj iné príjmy ako napr. úroky, kapitálové príjmy, licenčné poplatky, prenájom nehnuteľností, rôzne druhy služieb a iné príjmy podliehajúce v USA zdaneniu.Vyplnený formulár W8-BEN-e potvrdzuje, že:

  • spoločnosť nie je rezidentom USA,
  • je vlastníkom príjmu, ktorého sa formulár týka,
  • slúži na uplatnenie zníženej sadzby zrážkovej dane v zmysle Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a USA.

V obdobných prípadoch, ak príjmy poberá fyzická osoba, je potrebné vyplniť formulár W8-BEN, ktorý slúži k uplatneniu výhodnejších podmienok zdanenia v zmysle Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s USA.

Plnenie oznamovacích povinností v inom štáte je nesporne náročné, preto vám radi uľahčíme prípravu formuláru W8-BEN-e. Napíšte nám na a my sa vám ozveme.

Konsolidačný balíček
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram