Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Príspevky na udržanie pracovných miest v súvislosti s krízou Covid-19 | News Flash

6 apríla 2020
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Aktualizované dňa 6.4.2020

Jedna z prvých pomocí, ktoré schválila vláda SR v súvislosti so zmierneným ekonomických dopadov, je poskytnutie príspevku na udržanie pracovných miest. Prinášame Vám bližšie informácie, kto má na takýto príspevok nárok a ako postupovať pri jeho vyžiadaní. Daná problematika nižšie sa vzťahuje len na zamestnávateľov a nie SZČO.

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo budete potrebovať pomoc s vyplnením danej žiadosti, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu Accace Legal na emailovej adrese .

 Nárok na príspevok

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta (Skupina 1)
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti ale mali pokles tržby o najmenej 20% a udržia pracovné miesta (Skupina 2)

Berte prosím na vedomie, že za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec iba v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ, ktorý patrí do tzv. skupiny 1, má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, teda v zmysle § 142 Zákonníka práce. Výška príspevku na jedného zamestnanca bude vo výške náhrady mzdy za čas prekážok na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80% priemerného zárobku vyplateného počas daných prekážok, max. v sume 1100 eur.

Výška príspevku pre zamestnávateľa podľa skupiny 2 na jedného zamestnanca bude najviac vo výške 80% priemerného zárobku, maximálne vo výške :

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za mesiac marec platia osobitné a nasledovné sadzby:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

Výpočet poklesu tržieb

Ak zamestnávateľ podnikal aj minulý rok, tak sa porovná napr. 03/2020 s 03/2019, resp. 04/2020 s 04/2019.

Pokiaľ zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, ale mal kolísavé výsledky počas roka, napr. z dôvodu sezónnosti, bude môcť porovnávať tržby napr. za 04/2020 s 04/2019 resp. s priemerom za 2019. Toto bude na jeho rozhodnutí. Pozor, tento spôsob nie je možné aplikovať, ak nepodnikal celý rok 2019.

Pokiaľ zamestnávateľ nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka 2019, z dôvodu, že začal podnikať až po tomto mesiaci, bude výšku tržieb v aktuálnom mesiaci, napr. za 04/2020 v porovnávať s výškou tržieb v mesiaci 02/2020.

Podmienky na poskytnutie príspevku

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa je:

 • vyplatenie náhrady mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa,
 • prijatie záväzku, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • predloženie údajov o stave zamestnancov k 31.3.2020,
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach.

Väčšina z týchto skutočností sa bude dokladovať Čestným prehlásením spoločnosti, pričom tieto skutočnosti budú predmetom následných kontrol.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram