Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Prečo je outsourcing súčasnosť aj budúcnosť nielen HR služieb? | weBlog

10 novembra 2021
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Ak si chce v dnešnej dobe vaša firma udržať svoju stabilnú pozíciu na trhu, jej riadenie si vyžaduje vyššiu dávku flexibility a nových postupov, než kedykoľvek predtým. Dopyt po zmene smerom k väčšej flexibilite vidno naprieč oddeleniami vo firmách a nevyhýba sa ani HR.

Slovenské i zahraničné spoločnosti, ktoré otvárajú nové pobočky alebo práve vstupujú na trh, rozširujú výrobu, či svoje biznis siete, prichádzajú do kontaktu s ťažkosťami nielen pri vyhľadávaní a nábore kandidátov. Zaťažuje ich aj personálna agenda a s tým spojená administratíva. V posledných rokoch už nie je pre niektoré spoločnosti rentabilné zamestnávať vlastného HR-istu. Využívajú preto externé možnosti, ako outsourcing.

Benefity outsourcingu

HR outsourcingové služby slúžia na presun určitých HR procesov k externému poskytovateľovi. Ten sa zväčša dokáže postarať aj o komplexné zastrešenie HR agendy klienta. Firmám to prináša aj ďalšie zaujímavé benefity. Najväčším benefitom, najmä pre menšie firmy, je nepochybne finančná úspora. A to nie iba mzdová, ale aj tá materiálna – napríklad na pracovnom vybavení ako je notebook či mobil.

Pozitívne sa prejaví aj úspora na prevádzkových nákladoch a nájme, pretože firma tak nepotrebuje HR zamestnancovi zriadiť vlastnú kanceláriu. Zamestnávateľovi to tiež ušetrí náklady spojené so školeniami pre zamestnancov, o ktoré sa v tomto prípade stará poskytovateľ outsourcingovej služby. Vďaka outsourcingu HR služieb navyše firma získa nielen jedného personalistu, ale celý tím HR a mzdových špecialistov. Benefitom tiež môže byť riešenie ad-hoc agendy prostredníctvom hotline podpory.

Ďalšou výhodou je prebratie zodpovednosti za všetky HR administratívne záležitosti týkajúce sa zamestnancov poskytovateľom outsourcingových služieb, prihlášky a odhlášky do/z poisťovní, administrácia spojená s BOZP školeniami a lekárskymi prehliadkami, príprava a uzatváranie, prípadne zabezpečenie podpísania pracovných zmlúv, dokonca v niektorých prípadoch aj HR administratívna podpora pri procese samotného onboardingu. Takisto podpora aj pri iných menej príjemných úlohách ako je ukončenie pracovného pomeru.

Medzi nesporné benefity tejto formy HR služieb patrí aj odbremenenie od zdĺhavých a časovo náročných legislatívnych a personálnych činností. Sledovanie legislatívy, naštudovanie novelizácií a nariadení a ich pretlmočenia do zrozumiteľného jazyka a pomoc s ich aplikáciou do praxe je totiž parketou poskytovateľa. Nemusíte študovať Zákonník práce, pretože s každou legislatívnou úpravou prichádzajú ďalšie a ďalšie povinnosti.

Záleží nám na tom, aby sme aj my v Accace prinášali klientom inovatívne riešenia, preto v portfóliu našich služieb HR outsourcing nemôže chýbať. Našim klientom poskytujeme na mieru šité riešenia na každodenné situácie aj v oblasti pracovného práva. Zabezpečíme audit aktuálnych dokumentov, aby ste mali personálnu agendu v prípade kontrol vždy v súlade so zákonom. Ako poskytovateľ outsourcingových služieb vás zastúpime aj v komunikácii s úradmi, ktorá býva často komplikovaná a tlačivá neprehľadné.

Zverte nám vašu HR agendu – využite naše outsourcingové služby

Poskytneme vám personálno-právne poradenstvo a výkon špecializovaných úloh, napríklad pri zamestnávaní cudzincov a vypĺňaní Informačných kariet, ktoré sú neodmysliteľnou agendou pri prijímaní a zamestnávaní cudzieho štátneho príslušníka.

Outsourcingom HR služieb zastrešíme tiež kompletnú administratívu pri tuzemských aj zahraničných služobných cestách počnúc cestovnými príkazmi, vyúčtovaním výdavkov až po prípravu formulárov PD A1, nevyhnutných pre vycestovanie.

Odbremeníme vás od papierov, keďže okrem elektronickej archivácie poskytujeme aj uschovávanie dokumentov. Oceniť môžete i presun osobných zložiek a evidencie dochádzky do elektronickej formy nonstop prístupnej odkiaľkoľvek. Zabudnite na papierové žiadanky o dovolenku, zamestnancovi môžete schváliť dovolenku priamo vo vašom mobile cez náš dochádzkový portál.

Výhodou nami ponúkaných outsourcovaných HR služieb je ich nastavenie na kľúč. Balík služieb si vymodelujete podľa vlastných potrieb. My ako poskytovateľ vieme prevziať napríklad iba časť agendy, na ktorú na internom HR nemáte priestor. Napríklad nastavenie interných smerníc alebo vzdelávacieho programu pre vašich zamestnancov. Vďaka tomuto procesu získate spokojných zamestnancov, ktorým pomôžete upevniť ich silné stránky.

Nepodceňujte HR agendu. Nestačí mať iba dobrý softvér, každý HR špecialista musí vedieť rozmýšľať, ovládať a vedieť pracovať s množstvom zákonov a neustále myslieť na dôležité drobnosti. A to spomíname len nutné administratívne úkony. Mnoho manažérov vo firmách stále netuší, aká je HR agenda rozsiahla a dôležitá. Využitím technológií a správnym nastavením HR oddelenia môže váš biznis rásť, pretože HR je miesto, kde sa to všetko začína.

HR outsourcingové služby odporúčame:

Pri absencii alebo poddimenzovanej kapacite HR oddelenia

 

Pri nových projektoch, kedy je potrebná dočasná HR sila

Pri ukončení / zoštíhľovaní aktivít spoločnosti

 

Pri neznalosti tuzemskej HR legislatívy

 

Pri potrebe sústrediť sa na vlastné podnikanie a neriešiť personálnu administratívu

Pri potrebe znížiť interné náklady

Naše HR služby vám poskytnú:

  • Úsporu energie, nákladov a času na interné HR
  • Úspora na mzde HR špecialistu
  • Zachovanie headcountu
  • Zníženie administratívnej záťaže, pričom budete mať vždy k dispozícii celú potrebnú personálnu dokumentáciu
  • Skrátenie reakčného času pri personálnych požiadavkách zamestnancov
  • Prehľad o personálnych nákladoch vďaka pravidelnému a komplexnému reportingu šitému na mieru
  • Zodpovednosť za legislatívnu a formálnu správnosť procesov a spracovania dokumentácie
  • Zníženie rizika voči vlastným zamestnancom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
coguserbriefcasehourglasscrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightarrow-down-circlefunnel linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram