Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19: Pracovný pomer na dobu určitú možno predĺžiť o rok

11 júna 2020

Pokiaľ sa pracovný pomer uzatvára na dobu určitú, možno ho dohodnúť najdlhšie na dva roky, pričom v rámci týchto dvoch rokov je ho možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát. V prípade, že by došlo k ďalšej dohode o predĺžení pracovného pomeru, tento sa transformuje na pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú.

Novela Zákonníka práce na podnet zamestnávateľov

Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu si mnohí zamestnávatelia nemohli dovoliť predĺžiť pracovné pomery zamestnancov tak, aby sa z nich stali pracovné pomery na dobu neurčitú. Táto situácia sa týkala najmä veľkých zamestnávateľov v automobilovom priemysle.

Národná rada SR na ich početné podnety reagovala prijatím novely Zákonníka práce, ktorá umožňuje zamestnávateľom predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu, ktorý by skončil uplynutím dohodnutej doby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, a u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie, jedenkrát a najviac o jeden rok.

Nové podmienky je potrebné prerokovať so zástupcami zamestnancov

Treba si však dať pozor na druhý odsek tohto ustanovenia, ktorý hovorí, že zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k takémuto prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram