Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinnosť schválenia audítora valným zhromaždením spoločnosti | News Flash

17 decembra 2014
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Stiahnuť PDF

Radi by sme Vás upozornili na povinnosť schválenia audítora valným zhromaždením spoločnosti ešte pred vykonaním samotného  auditu.

Túto povinnosť zakotvuje ust. § 19 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,v zmysle ktorého audítora schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza.

V prípade, že spoločnosť má s audítorom uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú, resp. na obdobie dlhšie ako jeden rok, postačí jedno schválenie audítora na celé zmluvne pokryté obdobie.

V prípade odvolania alebo odstúpenia audítora počas výkonu auditu, je účtovná jednotka povinná písomne o tejto skutočnosti informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a zároveň ho informovať o dôvodoch odstúpenia. Lehota na podanie písomnej informácie a odôvodnenia je jeden mesiac odo dňa odstúpenia, resp. odvolania audítora.

V prípade, že Vaša spoločnosť ešte neschválila audítora pre výkon auditu za rok 2013, je potrebné uskutočniť formálne valné zhromaždenie spoločnosti, kde sa tento audítor schváli.

V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu o spolupráci s audítorom, na základe ktorej boli vykonávané audity aj za predchádzajúce obdobia a tento audítor ešte nebol oficiálne schválený, odporúčame Vám spísať zápisnicu z valného zhromaždenia (resp. pripraviť rozhodnutie jediného spoločníka) so spätným dátumom, kde bude schválený audítor pre  výkon auditu na ďalšie obdobia.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram