Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Povinné oznamovanie údajov zamestnancov vykonávajúcich prácu kategórie 2 | News Flash

11 januára 2019

Zamestnávatelia majú po novom povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto údaje zamestnávateľ poskytne aj zástupcom zamestnancov.

Stiahnuť PDF

Čo sa zmenilo v legislatíve?

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) bol, okrem iného, upravený § 30 ods. 1 Zákona a to konkrétne rozšírením povinností zamestnávateľa pridaním písmena k) do uvedeného ustanovenia.

O praktickom uplatnení predmetného ustanovenia zamestnávateľmi, teda o konkrétnom spôsobe elektronického oznamovania údajov, budú všetky orgány verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (§ 3 ods. 1 Zákona) informovať na svojich internetových stránkach.

Aké údaje je potrebné k 15.1. oznámiť?

Oznámenie o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie má v zmysle § 30 ods. 3 Zákona obsahovať nasledovné údaje:

  1. názov pracoviska,
  2. názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
  3. počet zamestnancov pracoviska.

Ako sa určuje kategória zaradenia?

Do ktorej kategórie sú zamestnanci zaradení určuje pracovná zdravotná služba.

Aby bolo zaradenie opodstatnené musí byť o zaradení zamestnancov do 2. kategórie prác vypracovaný posudok.

Kde je dostupný formulár k oznamovaniu kategórie práce 2?

Kompletné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k vypĺňaniu a odosielaniu elektronického formuláru nájdete na webovej stránke ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram