Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Doručovanie potvrdení o návšteve školy je od 1.9.2019 minulosťou │News Flash

13 septembra 2019
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Od 1.9.2019 vstupuje do platnosti novinka, ktorá je súčasťou antibyrokratického zákona, a týka sa ustanovenia zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. V tomto prípade majú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinnosť a oprávnenosť získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, tak isto si ich aj v nevyhnutnom rozsahu navzájom poskytovať.  

Stiahnuť PDF

Zisťovanie údajov pre účely prídavku na dieťa

Údaje pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa sú uvedené v nasledovných registroch:

  • centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
  • centrálny register študentov a vysokých škôl.

Podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba, teda poberateľ prídavku na dieťa nemá povinnosť preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré má možnosť získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Od 1.9.2019 si Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ako “ÚPSVaR“) získava údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Potvrdenie pre zamestnávateľa

Ak má zamestnávateľ poskytnutý prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, a centrálneho registra študentov, tak od 1.12.2019 nadobudne účinnosť zmena §37 ods. 3  Zákona č. 595/2003  o dani z príjmov nasledovne: zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho zamestnávateľa, nebude musieť predkladať potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa zamestnávateľovi

Ak zamestnávateľ nemá poskytnutý prístup, zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa §33 ZDP je naďalej povinný predkladať papierové potvrdenie o návšteve školy (platí pre deti, ktoré skončili povinnú školskú dochádzku).

Automatické vyplácanie prídavku na dieťa

Vďaka tejto novele sa predpokladá najmä výrazné šetrenie času a zefektívnenie administratívnej práce, kedy poberatelia prídavkov na dieťa od 1.9.2019 už nemusia doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy na ÚPSVaR.

Prídavok na dieťa sa po novom bude vyplácať automaticky a to v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom, ktorý sa nemení. Týmto spôsobom by sa odbremeniť najmä rodičia školopovinných detí od zbytočnej byrokracie.

Výnimka v prípade štúdia dieťaťa v zahraničí

Jediná výnimka kedy si z informačného systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemôže získať dané informácie je, ak dieťa študuje v zahraničí. V tomto prípade zostáva povinnosť oprávnenej osobe predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram