Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Skutočné náklady na zamestnanca v Európe | Infografika

5 augusta 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko skutočne stojí niekoho zamestnať? Odpoveď na túto otázku nie je až taká jednoduchá, každý podnikateľ totiž musí pri plánovaní rozpočtu na mzdy zamestnancov brať do úvahy množstvo ďalších vecí. Dokonca, čím viac s vaším podnikaním expandujete do zahraničia, tým viac sa výpočet miezd komplikuje.

Je nutné si uvedomiť, že náklady na zamestnanca ≠ náklady na mzdu. Skutočné náklady pokrývajú náklady na nábor zamestnanca, benefity, výplatné mzdy, dane, poistenie, príspevky na dôchodkové poistenie, výkonnostné odmeny a ďalšie benefity či odmeny podľa konkrétnej krajiny, odvetvia a ďalšie.

Vedeli ste napríklad, že v Bosne a Hercegovine – Republika Srbská, neexistujú žiadne príspevky zamestnávateľa do sociálnej poisťovne? V Rumunsku zase existuje daňový fond pre zdravotne znevýhodnených, do ktorého prispievajú spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami, ak aspoň 4% z týchto zamestnancov má zdravotné znevýhodnenie (odvod sa vypočítava na základe počtu zamestnancov a zákonom stanovenej minimálnej mzdy).

Podobných rozdielov medzi krajinami je veľa. Rozhodli sme sa preto porovnať skutočné náklady na zamestnanca v rôznych krajinách Európy. Nižšie vám prinášame pohľad na daňovo-odvodové rozdiely medzi nasledujúcimi krajinami: Bosna a Hercegovina (Federácia Bosny a Hercegoviny: BA-BIH a Republika Srbská: BA-SRP), Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Estónsko (EE), Grécko (GR), Chorvátsko (HR), Čierna hora (ME), Maďarsko (HU), Nórsko (NO), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Severné Macedónsko (MK), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Španielsko (ES), Srbsko (SR), Turecko (TR), Ukrajina (UA) a Veľká Británia (GB).

Na zjednodušenie výpočtov sme použili náklady (mzda a ostatné dane) v prípade štandardných pracovných podmienok. Vychádzali sme zo scenára, kedy spoločnosť vypláca čistú mzdu 1 000 EUR zamestnancovi (bez stravných lístkov, bez daňových úľav na deťoch, bez ostatných bonusov a pri práci na plný úväzok) a analyzovali sme, ako sa u uvedených krajinách líšia odvody na sociálne a zdravotné poistenie, či daň z príjmu.

Nižšie nájdete prehľad týchto súm uvedených v EUR, vrátane výšky ostatných daní a odvodov v každej krajine a celkové náklady v spomenutom scenári.


Celkové náklady spoločnosti na vyplatenú čistú mzdu 1 000 EUR

(Celkové náklady v EUR a odpovedajúce % sadzby nad čiastku 1 000 EUR)

FEDERÁCIA BOSNY A HERCEGOVINY

€1754 
75%

%

BOSNA A HERCEGOVINA / REPUBLIKA SRBSKÁ

€1514
51%

%

BULHARSKO

€1532.51
53%

%

CHORVÁTSKO

€1667
67%

%

CYPRUS

€1290.28
29%

%

ČESKÁ REPUBLIKA

€1621
62%

%

ESTÓNSKO*

€1529-1735
74%

%

GRÉCKO

€1559.01
56%

%

MAĎARSKO

€1699
70%

%

TALINSKO**

€1503.61
50%

%

ČIERNA HORA

€1356
36%

%

SEVERNÉ MACEDÓNSKO

€1521
52%

%

NÓRSKO

€1700
70%

%

POĽSKO

€1676
68%

%

PORTUGALSKO

€1699
70%

%

RUMUNSKO

€1747
75%

%

SLOVINSKO

€1672
67%

%

SLOVENSKO***

€1788
79%

%

SRBSKO

€1630
63%

%

ŠPANIELSKO****

€1491.67
49%

%

TURECKO*****

€1801
80%

%

UKRAJINA

€1515.53
52%

%

VEĽKÁ BRITÁNIA

€1245.28
25%

%

* Estónsko: záleží od sumy oslobodenej od dane; ** Taliansko: Vzhľadom na NLCA pre obchod; *** Slovensko: Zamestnanec uplatňuje tzv. nezdaniteľnú položku; v prípade, že zamestnanec NEUPLATŇUJE tzv. nezdaniteľnú položku, celkové náklady budú 1 927 EUR; **** Španielsko: V Španielsku platí zákonné odškodné 33 dní platu za rok podľa odpracovaných rokov za ukončenie zmluvy zo strany zamestnávateľa (alebo 2,75 dní platu za odpracovaný mesiac). V prípade čistej mzdy vo výške 1000 EUR ide o sumu 107 EUR mesačne, ktorá sa započíta v prípade odstupného. Ak je pracovný pomer ukončený dobrovoľne zo strany zamestnanca, odstupné sa nevypláca.; ***** Turecko: Mesačný priemer


Daň z príjmu a ostatné dane

(pri čistej mzde 1 000 EUR)

FEDERÁCIA BOSNY A HERCEGOVINY

Daň z príjmu zamestnanca
€78

%
Ostatné odvody zamestnanca
€28

%

Daň z príjmu zo zahraničného obchodu – 0,2% z HRUBEJ mzdy/minimálne 10 EUR; invalidná daň – 0,5% z HRUBEJ mzdy; ekologická daň – 0,5% z ČISTEJ mzdy; zdravotné poistenie – 0,5% z ČISTEJ mzdy.

BOSNA A HERCEGOVINA / REPUBLIKA SRBSKÁ

Daň z príjmu zamestnanca
€41

%
Ostatné odvody zamestnanca
€4

%

Invalidná daň – 0,1% z HRUBEJ mzdy; daň zo solidarity – 0,25% z ČISTEJ mzdy (odpočítaná z ČISTEJ mzdy).

BULHARSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€111

%

CHORVÁTSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€145

%
Ostatné odvody zamestnanca
€22

%

Daňová prirážka: záleží od miesta bydliska zamestnanca (od 0% do 18%, napr. pre Záhreb je to 18%)

CYPRUS

Daň sa nevzťahuje na čistý príjem v sume < 19 500 EUR

ČESKÁ REPUBLIKA

Daň z príjmu zamestnanca
€78

%

Po uplatnení úľavy na daň z príjmu fyzických osôb

ESTÓNSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€250

%
Ostatné odvody zamestnanca
€47

%

Poistenie v nezamestnanosti (1,6% 20,75 EUR; dôchodkové poistenie (2%) < 25,93 EUR (záleží na financovanom dôchodku).

GRÉCKO

Daň z príjmu zamestnanca
€98

%

Príspevok solidarity je pozastavený na dva roky

MAĎARSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€226

%

TALIANSKO

Splatné dane sú plne pokryté zrážkami podľa talianskych predpisov; daňové pásmo platí nasledovne: 23 % do 15 000 eur, 25 % od 15 000 eur do 28 000 eur, 35 % od 28 000 eur do 50 000 eur, 43 % nad 50 000 eur.

Pokiaľ ide o ostatné dane, platia ďalšie regionálne a mestské dane podľa miesta bydliska jednotlivca. Počas prvého roka však nie sú splatné regionálne a mestské dane.

ČIERNA HORA

Daň z príjmu zamestnanca
€66

%
Ostatné odvody zamestnanca
€18

%

Daňová prirážka pre firmy – 15% z dane (% závisí od samosprávy); poplatok za odborový zväz – 0,2% z HRUBEJ mzdy; Fond práce – 0,2% z HRUBEJ mzdy; Obchodná komora – 0,27% z HURBEJ mzdy

SEVERNÉ MACEDÓNSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€95

%

NÓRSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€150

%

POĽSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€92

%
Ostatné odvody zamestnanca
€191

%

Suma zahŕňa aj odvody: starobné poistenie, penzijné poistenie, poistenie v nezamestnanosti

PORTUGALSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€222

%

RUMUNSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€111

%

RUMUNSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€121

%

SLOVENSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€145

%

SRBSKO

Daň z príjmu zamestnanca
€124

%

ŠPANIELSKO

N/A

Ostatné dane zráža zamestnávateľ.

TURECKO

Daň z príjmu zamestnanca
€294*

%
Ostatné odvody zamestnanca
€9.5*

%

*Mesačný priemer

UKRAJINA

Daň z príjmu zamestnanca
€224

%
Ostatné odvody zamestnanca
€19

%

Vojenská daň v sume 1,5% z HRUBEJ mzdy

VEĽKÁ BRITÁNIA

N/A


Príspevky na sociálne, zdravotné a starobné poistenie: zamestnanec vs. zamestnávateľ

(pri čistej mzde 1 000 EUR)

FEDERÁCIA BOSNY A HERCEGOVINY

Odvody zamestnávateľa
€164

%
Odvody zamestnanca
€484

%

BOSNA A HERCEGOVINA / REPUBLIKA SRBSKÁ

Spoločnosť neplatí žiadne príspevky

Odvody zamestnanca
€469

%

BULHARSKO

Odvody zamestnávateľa
€244

%
Odvody zamestnanca
€178

%

CHORVÁTSKO

Odvody zamestnávateľa
€195

%
Odvody zamestnanca
€278

%

CYPRUS

Odvody zamestnávateľa
€167

%
Odvody zamestnanca
€123

%

ČESKÁ REPUBLIKA

Odvody zamestnávateľa
€409

%
Odvody zamestnanca
€133

%

ESTÓNSKO

Odvody zamestnávateľa
€437

%
Odvody zamestnanca
€25

%

Penzijný fond (2%) < 25,93 EUR

GRÉCKO

Odvody zamestnávateľa
€284

%
Odvody zamestnanca
€177

%

MAĎARSKO

Odvody zamestnávateľa
€236

%
Odvody zamestnanca
€286

%

TALIANSKO

Odvody zamestnávateľa
€334

%
Odvody zamestnanca
€94

%

Odvody zamestnávateľa: 316,46 EUR + 10 EUR pre fond EST + 7,42 EUR (mesačné náklady INAIL)

ČIERNA HORA

Odvody zamestnávateľa
€76

%
Odvody zamestnanca
€196

%

SEVERNÉ MACEDÓNSKO

Odvody zamestnávateľa
€426

%

Žiadne odvody zamestnancov

NÓRSKO

Odvody zamestnávateľa
€260

%
Odvody zamestnanca
€150

%

POĽSKO

Odvody zamestnávateľa
€285

%
Odvody zamestnanca
€299

%

191 EUR (celková suma starobného poistenia, penzijné poistenie, nemocenské poistenie) + 108 EUR (suma zdravotného poistenia – 9% z vypočítaného základu na zdravotné poistenie)

PORTUGALSKO

Odvody zamestnávateľa
€326

%
Odvody zamestnanca
€151

%

RUMUNSKO

Odvody zamestnávateľa
€38

%
Odvody zamestnanca
€598

%

 Daň z práce

SLOVINSKO

Odvody zamestnávateľa
€232

%
Odvody zamestnanca
€318

%

SLOVENSKO

Odvody zamestnávateľa
€466

%
Odvody zamestnanca
€177

%

SRBSKO

Odvody zamestnávateľa
€227

%
Odvody zamestnanca
€279

%

ŠPANIELSKO

Odvody zamestnávateľa
€325

%

TURECKO

Odvody zamestnávateľa
€345*

%
Odvody zamestnanca
€223*

%

*Monthly average

UKRAJINA

Odvody zamestnávateľa
€273

%

Žiadne odvody zamestnancov

VEĽKÁ BRITÁNIA

Odvody zamestnávateľa
€17

%
Odvody zamestnanca
€28

%

Ostatné odvody a príspevky

(pri čistej mzde 1 000 EUR)

Dodatočné odvody sa vzťahuje len na vybrané krajiny:

  • Cyprus: Kohézny fond, Fond pracovnej nadbytočnosti a Fond priemyselného školenia – všetky sú zahrnuté do odvodov zamestnávateľa. Na niektorých zamestnávateľoch sa môže vzťahovať aj Fond dovoleniek.
  • Nórsko: Minimálne odvody, úroky na pôžičkách
  • Poľsko: 55 EUR – náklady na príjem, 57,50 EUR – oslobodenie pre strednú vrstvu (Od 1. júla 2022 bude toto oslobodenie zrušené vzhľadom na zníženie dane z príjmu FO zo 17% na 12%)
  • Rumunsko: Príspevky do invalidného fondu odvádzajú spoločnosti, ktoré majú minimálne 50 zamestnancov a nezamestnávajú žiadnu osobu so zdravotným postihnutím z minimálne 4% celkového počtu zamestnancov (odvod je stanovený počtom zamestnancov a minimálnou mzdou stanovenou zákonom)
  • Ukrajina: Vojenská daň sa stále považuje za dočasnú podľa zákona, avšak v súčasnosti neexistuje žiadna informácia o tom, kedy bude zrušená.

Vypočítajte mzdu vašich zamestnancov

Aby sme vám uľahčili výpočet čistej mzdy vašich zamestnancov, naši odborníci si pri vás pripravili mzdovú kalkulačku pre SlovenskoČeskú republikuMaďarskoPoľsko a Rumunsko, ktorá vám poskytne orientačné hodnoty hrubých aj čistých miezd vašich zamestnancov v roku 2022.

Poznámky

  • všetky hodnoty sme zaokrúhlili z dôvodu zjednodušenia
  • odhad hodnôt pripravili naši odborníci v auguste 2022
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram