Späť k newsroom
Mzdová kalkulačka
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Mzdové veličiny od roku 2020 | News Flash

2 marca 2020

Prinášame vám prehľad povinností zamestnávateľa a mzdových veličinách platných od roku 2020. Prečítajte si dôležité informácie týkajúce sa minimálnej mzdy, mzdových zvýhodnení, daňových bonusov, odvodov a iné.

Stiahnuť PDF

Minimálna mzda

Nariadením vlády SR sa od 1.1. 2020 zvýšila minimálna mesačná mzda z 520 EUR na 580 EUR. Zároveň sa zvýšila minimálna hodinová mzda z 2,989 EUR na 3,333 EUR.

V prípade, že je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou a pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, bude jeho minimálna hodinová mzda nasledovná:

 • 3,4405 EUR pri 38,75 hod/týždeň,
 • 3,5552 EUR pri 37,50 hod/týždeň.

Mzdové zvýhodnenia za prácu

Vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy sa mení aj výška príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu, za nočnú prácu a za pohotovosť.

NČZD na rok 2020

V predchádzajúcom roku sa nezdaniteľná časť na daňovníka vypočítala ako 19,2-násobok sumy životného minima. Od 1.1.2020 sa mení výpočet na 21-násobok sumy životného minima.

Mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 367,85 EUR. Ak je základ dane nižší ako 92,8 násobok sumy platného životného minima (19 506,56 EUR), uplatňuje sa NČZD vo výške 4 414,20 EUR.

NČZD na manžela/ manželku na rok 2020

Daňovník si môže uplatniť túto NČZD, ak jeho manželka/manžel spĺňa počas roka 2020 aspoň jednu z týchto podmienok:

 • staral/a sa o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. 6 rokov pri dieťati s trvalo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ak sa jedná o dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov, žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol/a zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • bol/a považovaná za invalidnú/ého, resp. ZŤP.

NČZD si uplatňuje daňovník, ktorého príjem nepresiahol 37 163,36 EUR, t.j. 176,8-násobok životného minima.

V prípade, že daňovníkov príjem presiahol 37 163,36 EUR, sa suma NČZD pomerne znižuje a vypočíta sa ako 13 326,68 € – ¼ základu dane daňovníka. Od tejto sumy sa odratúva aj vlastný príjem manžela/manželky v prípade, že má vlastný príjem.

Vlastný príjem manžela/manželky NIE JE:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, príspevok na starostlivosť o dieťa a pod.),
 • štipendium poskytnuté študentovi.

Sociálne a zdravotné odvody

Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie je vo výške 7091 EUR. MVZ sa netýka úrazového a zdravotného poistenia, ktoré nemajú MVZ.

V prípade SZČO je 1.1.2020 minimálny vymeriavací základ vo výške 506,50 EUR. Minimálne mesačné zdravotné a sociálne odvody sú spolu 238,80 EUR pre SZČO.

Preddavky na daň

 • ak je základ dane nižší ako 37 163,36 EUR – 19%
 • ak je základ dane vyšší ako 37 163,36 EUR – 25 %

Hranicou základu dane pre sadzbu 19% pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je 3 096,95 EUR.

Daňový bonus na dieťa

Zvýšenie minimálnej mzdy okrem iného vplýva aj na výšku hranice zdaniteľnej mzdy pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Tá je 6 – násobok minimálnej mzdy ročne, teda na rok 2020 to je 3 480 EUR.

 • daňový bonus na dieťa do 6 rokov – 45,44 EUR/mesiac,
 • daňový bonus na dieťa nad 6 rokov – 22,72 EUR/mesiac.

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov.

Vo vybraných prípadoch nebude potrebné pre priznanie daňového bonusu na dieťa dokladať k daňovému priznaniu potvrdenia o návšteve školy alebo potvrdenia o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Uvedené sa uplatní už pri podaní daňového priznania za rok 2019.

Zvýšenie rodičovského príspevku

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa od 1.1.2020 zvyšuje rodičovský príspevok z 220,70 EUR na 270 EUR mesačne.

Zmena stravného

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla. Zmeny boli zavedené ešte 1.7.2019, čím sa zvýšila aj minimálna hodnota stravného lístka na 3,83 EUR.

Príspevok na rekreáciu

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov je povinný poskytnúť príspevok vo výške 55% preukázaných výdavkov na rekreáciu zamestnancovi. Maximálna suma príspevku je vo výške 275 EUR za rok 2020 pri plnom úväzku.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Zamestnávateľ môže od 1.1.2020 poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume až 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za daný kalendárny rok. Tento príspevok je v maximálnom rozsahu oslobodený od daní a odvodov zamestnanca aj zamestnávateľa.

Životné minimum

Ešte v roku 2019 sa zvýšilo platné životné minimum o 5,13 EUR na 210,20 EUR.

Mzdová kalkulačka
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram