Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Benefity budúcnosti naplnia peňaženku a prispejú k sebavedomiu zamestnancov | weBlog

6 novembra 2023

Pozrime sa spoločne na to, aké sú zamestnanecké benefity budúcnosti. Táto téma vôbec nie je až také sci-fi, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a množstvo firiem ich už zakomponovalo do svojho fungovania, aby nalákalo tie najzanietenejšie pracovné talenty. Zistite, o ktoré benefity sa jedná, a ak ich vo vašej firme ešte nemáte, neváhajte poslať podnet (pokojne Ctrl+C a Ctrl+V celý tento článok) na vaše HR oddelenie, určite sa potešia a inšpirujú.

Hybridný model práce – väčšia flexibilita a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Zamestnanci chcú mať stále väčšiu kontrolu nad tou najvzácnejšou komoditou dnešnej uponáhľanej doby a tou je – čas. Práca na diaľku, či už z domu, kaviarne alebo exotickej destinácie, flexibilný time manažment a dostatok času na rodinný život, oddych a rekreáciu. Skvelou alternatívou je hybridný model práce, kedy môžete niektoré dni v týždni pracovať z domu a zvyšné dni dochádzate do kancelárie. 

Pri tomto modeli práce však nie je nič horšie, ako keď sa konečne rozhodnete prísť do kancelárie, no jediné voľné miesto je kolegovi na kolenách. Nehovoriac o tom, keď zistíte, že parkovisko pod vaším office je poloprázdne, no vy ste ráno, z obavy, že zas nezaparkujete, svojho tátoša nechali doma a išli MHD aj keď je vonku príjemných -10°C a metelica. Vtedy vás ani dobre mienené “kudos“ od vášho CSR tímu za ekologickejšiu voľbu dopravy, až tak nezahreje pri srdci. Jednoduchým riešením v tomto prípade je online správa zdieľanej kancelárie a parkovania. Čože, také niečo naozaj existuje? Áno existuje, funguje a z vlastnej skúsenosti môžeme len odporúčať aplikáciu Book!t.

Záloha zo mzdy – elegantné riešenie pre finančnú pohodu zamestnancov

Úprimne, každý z nás občas ráta dni do výplaty, kedy sa naša večera priamoúmerne zmenšuje s blížiacim sa výplatným termínom. Zadlžovanie v podobe pôžičiek od rodiny, priateľov alebo finančných inštitúcií, určite nie je ideálne riešenie. Ale čo, ak by sa dala získať časť výplaty ešte pred výplatným dňom?  

Pokrytie neočakávaných výdavkov zamestnancov, ktoré zaťažujú ich rodinný rozpočet a častokrát prispievajú k stresu, rieši benefit v podobe EWA (Early Wage Access) = záloha zo mzdy, kedy zamestnávateľ umožní  zamestnancom prístup k časti ich mzdy kedykoľvek pred pravidelnou výplatou. Možnosť takéhoto benefitu určite ocení každý zamestnanec a vďaka sofistikovanosti dnešných HR cloudových technológií už viac vyplácanie záloh zo mzdy nie je strašiakom ani pre zamestnávateľov.

ESOP – keď sa zo zamestnancov stávajú akcionári

Budúcnosť odmeňovania je určite aj v tzv. employee equity programoch, ktoré umožňujú zapojenie zamestnancov do chodu spoločnosti. Jednou z možností, ako získať podiel na spoločnosti je benefitný program ESOP (Employee Stock Ownership Plan), ktorý umožňuje zamestnancom získať opcie na kúpu podielov v spoločnosti, v ktorej pracujú za výhodnejšiu cenu. ESOP má množstvo výhod – zvyšuje motiváciu a produktivitu, je spôsobom, ako si prilákať a udržiavať kvalitných zamestnancov, pre spoločnosť zas môže byť zdrojom kapitálu a dopomôcť k zlepšeniu jej riadenia.  

Ak vás v tejto súvislosti odrádzajú komplikované excely či náročné výpočty, aj na našom trhu už existujú automatizované riešenia pre správu ESOP, kde je celý systém ich pracovania zautomatizovaný a digitalizovaný. Úpravy obdobia, kedy môže zamestnanec využiť svoju opciu na kúpu akcie alebo podielu, tak zaberú len pár minút a zamestnanci si vedia uplatniť svoje práva v momente, z ktorého im budú plynúť skutočné príjmy.

Zdravie a well-being – duševná pohoda zamestnancov bude hrať prím

Uvedomelí zamestnávatelia podporujú zdravie a well-being svojich zamestnancov. To môže konkrétne zahŕňať príspevky na zdravotnú starostlivosť, wellness programy, MultiSport-ku, masáže priamo v priestoroch firmy a ďalšie iné benefity, ktoré už teraz pomáhajú zamestnancom zostať zdravými a produktívnymi. Hovorí sa síce: „v zdravom tele zdravý duch“, ale platí to aj naopak a atraktívni zamestnávatelia šíria osvetu nielen o fyzickom, ale aj o duševnom zdraví.    

Práve duševné zdravie zamestnancov je dôležitou súčasťou celkového zdravia a pohody zamestnancov. Zamestnanci, ktorí sú v psychickej pohode, sú produktívnejší, sústredenejší a pomáhajú vytvárať príjemne pracovné prostredie. Nepredstavujte si to teraz tak, že si vás šéf zavolá a začne s vami rozoberať vaše problémy a traumy. To by asi neprispelo k psychickej pohode ani jedného z vás. Na to sú psychoterapeuti a existujú spoločnosti, ktoré si ich dokonca môžu dovoliť zamestnávať. Ak však takúto možnosť vo firme nemáte, môžete si zarezervovať termín terapie aj online napr. cez portál ksebe.sk alebo Hedepy.sk a dohodnúť sa s vašou firmou na preplatení aspoň časti nákladov.

Vzdelávanie a osobný rozvoj – expertné dobrovoľníctvo ponúka šancu realizovať sa

Všetky firmy chcú, aby ich zamestnanci neustále odborne napredovali, vzdelávali sa a mali prehľad o aktuálnom dianí v danej sfére pôsobenia. Nemenej dôležitý je tiež rozvoj osobných a interpersonálnych vlastností, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým s ostatnými spolupracujeme. Čoraz viac sa na hard/soft skills školenia využívajú online portály, ako napríklad Seduo, ktoré na jednom mieste ponúka rozličné vzdelávacie kurzy od jazykových, cez projektové až po kurzy kritického myslenia. U zamestnancov sú tiež veľmi obľúbené mentoringové a koučingové programy, kde môžu rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti vo vlastnom tempe, v súlade s osobnými/ profesionálnymi cieľmi a najmä s mentorom/ koučom podľa vlastného výberu.  

V rámci trendov v oblasti osobného rozvoja nesmieme opomenúť expertné dobrovoľníctvo, pri ktorom zamestnanec = dobrovoľník využíva svoje odborné znalosti bezplatne na pomoc neziskovým organizáciám. Expertní dobrovoľníci z firiem takto môžu svojím know-how pomáhať v rôznych finančne a personálne poddimenzovaných oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne služby, environmentálna ochrana a mnoho ďalších. Zamestnanci si zas rozšíria svoje obzory, ponoria sa do agendy, ku ktorej by sa v rámci svojej práce možno inak ani nedostali a odchádzajú s dobrým pocitom, že mohli pomôcť tam, kde to potrebujú. 

Samozrejme, konkrétne benefity, ktoré sú schopní zamestnávatelia ponúkať, sa líšia v závislosti od odvetvia, veľkosti spoločnosti, rozpočtu a ďalších faktorov. Je však veľmi pravdepodobné, že benefity budúcnosti budú zamerané práve na vyššie uvedené oblasti a budú sa snažiť vyhovieť potrebám a želaniam novej generácie zamestnancov, ktorej už nebude stačiť každoročný teambuilding pri chlebíčkoch a gastrokarta vo vačku.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram