Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

7 kľúčových výhod manažovaného outsourcingu | weBlog

21 júna 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazykupoľskom jazyku

V súčasnom prostredí rýchlych hospodárskych zmien je stále dôležitejšie vyberať si riešenia, ktoré siahajú za bežný model využívania služieb outsourcingu. Keď vám dlhodobá udržateľnosť podnikania a optimalizácia nákladov spôsobujú dennodenne vrásky, je čas poobzerať sa po proaktívnom, strategicky zmýšľajúcom outsourcingovom partnerovi. A práve tu prichádza na rad poskytovateľ manažovaného outsourcingu.

Cieľom poskytovateľa  manažovaného outsourcingu je komplexné pochopenie potrieb klienta a jeho vnútropodnikových procesov. Následne takýto poskytovateľ proaktívne navrhne najefektívnejšie riešenia, ktoré zodpovedne a organizovane implementuje a  na ktoré ďalej dozerá vďaka dedikovanému tímu odborníkov, čím sa vytvára medzi poskytovateľom a klientom individuálny osobný prístup. A práve proaktívny prístup je to, čo jednoznačne odlišuje manažovaný outsourcing od bežných outsourcingových služieb – čomu sme sa venovali aj v našom predchádzajúcom článku. V aktuálnom článku sa zameriame na kľúčové výhody poskytovateľa manažovaného outsourcingu.

1. Centralizovaný manažment klienta

Poskytovatelia manažovaného outsourcingu ponúkajú centralizovaný manažment klienta, pričom klient má k dispozícii jednu kontaktnú osobu, ktorá zabezpečuje jednotnú komunikáciu s odbornými tímami naprieč väčším množstvom krajín či projektov. Jednotné kontaktné miesto môže byť  i celý tím či oddelenie, ktoré zjednodušuje proces vybavovania požiadaviek, pomáha určovať priority, poskytuje konsolidované odpovede na zložité problémy s jednotnými výstupmi, zabezpečuje konzistentnosť komunikácie, správny tok informácií a hlavne odstraňuje neistotu z toho, na koho sa obrátiť s určitými požiadavkami.

Jednotné kontaktné miesto je tiež zodpovedné za starostlivosť o spokojnosť zákazníka či detailnú znalosť jeho podnikania s cieľom navrhovať čo najefektívnejšie riešenia, aby sa zákazník mohol plne sústrediť na hlavnú činnosť svojho podnikania a jeho rast.

2. Jednotné procesy

Predstavte si, že máte kancelárie či pobočky na 10 miestach. Pre všetky máte individuálnych outsourcingových poskytovateľov s 10 rôznymi prístupmi k riešeniu problémov, vykazovaniu alebo internej administratíve. Rozdiel vo výstupoch a nastavení procesov spôsobuje veľa problémov, stojí peniaze a spomaľuje činnosť podniku, nehovoriac o ďalších vyplývajúcich rizikách. Teraz si predstavte, že niekto za vás všetky tieto činnosti skonsoliduje. Dobrý poskytovateľ manažovaného outsourcingu zaistí, že poskytované služby a nadväzujúce procesy sú zjednotené  pod jednou správou účtu a zdieľanou komunikačnou platformou naprieč viacerými legislatívami.

Vďaka jednotným procesom je administratíva oveľa jednoduchšia. Napríklad, pokiaľ ide o zmluvy alebo faktúry, koordinácia zo strany poskytovateľa manažovaného outsourcingu umožňuje podnikom jednoducho sledovať ich medzinárodné outsourcované operácie. To hrá kľúčovú úlohu aj pri internom vykazovaní, kde je potrebné zosúladiť dáta, aby bolo ďalšie manažérske rozhodovanie efektívne.

3. Jednoduchá medzinárodná expanzia v súlade s globálnymi i lokálnymi štandardmi

Tí najlepší poskytovatelia manažovaného outsourcingu majú globálne pokrytie, ktoré klientom zaisťuje bezproblémovú expanziu do akejkoľvek krajiny na svete pri zachovaní jednotných procesov. Medzinárodné prepojenie centralizovaného manažmentu s miestnymi dodávateľmi zabezpečí najlepšie dostupné odborné znalosti a skúsenosti na lokálnom trhu pri zachovaní jednotných interných procesov na globálnej úrovni, čo umožňuje ľahko sa prispôsobiť meniacemu sa objemu outsourcovaných služieb v čase.

Poskytovatelia manažovaného outsourcingu tiež nesú plnú zodpovednosť za to, že služby sú dodané v súlade nielen s požiadavkami vysokej kvality a prísnymi obchodnými štandardmi bez ohľadu na lokalitu, ale aj s neustále sa meniacou miestnou legislatívou. To zahŕňa aktívne monitorovanie najnovších zákonných povinností a zmien, ich implementáciu a zostavenie riešení pre čo najefektívnejší výsledok. Samozrejme, všetko v rámci naplnenia individuálnych požiadaviek a potrieb klienta.

4. Riadenie nepretržitosti dodania služieb za každých okolností

Každá spoločnosť potrebuje plán riadenia nepretržitosti podnikania so správnou stratégiou, aby mohla rýchlo reagovať na akékoľvek zmeny. Poskytovateľ manažovaného outsourcingu môže vybudovať odolnú vnútornú infraštruktúru, ktorá udržiava a v prípade potreby  rýchlo obnovuje kľúčové procesy i či zabezpečuje dostupnosť svojich zamestnancov za každých okolností s podporou vo viacerých časových pásmach, ak je to potrebné.

Okrem toho poskytovateľ pravidelne meria a analyzuje rôzne rizikové faktory a vopred vyvíja riešenia pre rôzne situácie. Tieto opatrenia zabezpečujú kontinuitu dodania služieb v prípade nepredvídateľných scenárov. Súvisiace procesy sú často auditované a certifikované medzinárodne uznávanými inštitúciami pre riadenie kvality a bezpečnosti ako sú ISO a ISAE.

5. Prístup k najmodernejším technológiám

V dnešnom svete, kde sa každú chvíľu objavujú nové technológie, je nevyhnutné držať krok s trendmi, aby bol váš podnik konkurencieschopný. Ale neustále inovácie, ich interný vývoj a implementácia sú pre väčšinu podnikov nedostupné. Ide teda o ďalšiu oblasť, ktorú môže poskytovateľ manažovaného outsourcingu vyriešiť za vás. Kvalitní poskytovatelia majú prístup k najnovšej špičkovej technológii alebo majú vyvinuté vlastné riešenie so 100% spoľahlivosťou a flexibilitou, pokiaľ ide o prispôsobenia špecifické pre klienta. Vďaka jedinečnému rozhraniu, prísnym bezpečnostným požiadavkám, rýchlej implementácii a potrebnej automatizácii dokážu manažované služby pozdvihnúť procesy klientov na vyššiu úroveň za rozumnú cenu.

Bez ohľadu na to, či ide o poradenské, mzdové, účtovné alebo iné služby týkajúce sa firemnej administratívy, poskytovatelia manažovaného outsourcingu môžu urýchliť implementáciu IT riešení, aj keď klient nemá riadne vyškolených zamestnancov na ich používanie. V týchto prípadoch môže takýto poskytovateľ pokryť nedostatok odborníkov alebo poskytnúť školenia podľa potreby.

6. Nákladovo efektívne riešenia

Vzhľadom na všetky výhody uvedené vyššie nie je žiadnym prekvapením, že manažované outsourcingové služby sú oveľa efektívnejšie z hľadiska nákladov ako prevádzkovanie všetkých činností vo vlastnej réžii podniku. Podniky, ktoré si najímajú poskytovateľov manažovaného outsourcingu, takto ušetria finančné zdroje vo viacerých oblastiach ako napríklad:

Ľudské zdroje: Poskytovateľ outsourcingu zabezpečuje potrebné odborné znalosti a zručnosti prostredníctvom vlastných zamestnancov, čím klientovi šetrí režijné náklady, náklady na nábor nových talentov, rekvalifikáciu existujúcich zamestnancov, organizovanie školení či na väčšie priestory kvôli rozširujúcemu sa tímu.

Technológie: Poskytovateľ preberá zodpovednosť za implementáciu a používanie najnovších online alebo digitálnych riešení, čím eliminuje náklady na interné inovácie a vývoj či licenčné poplatky tretích strán.

Procesy: Automatizácia a zefektívnenie procesov, ktoré implementuje poskytovateľ, môžu výrazne zjednodušiť a optimalizovať vnútropodnikové procesy a predísť zbytočným výdavkom.

Pokuty: Tým, že sa poskytovateľ stará o plný súlad s legislatívou, spĺňa prísne bezpečnostné normy, dbá o ochranu údajov, za čo poskytuje relevantné garancie, odbremení spoločnosť od rizika sankcií a pokút za prípadné porušenia či nedostatky.

7. Strategická vízia do budúcnosti

V neposlednom rade sú poskytovatelia manažovaného outsourcingu schopní prebrať širšiu, prognostickejšiu víziu služieb pre klienta a a vnímať ich v širšom kontexte so strategickým nastavením. To umožňuje poskytovateľom mapovať rozvoj podnikania klientov pomocou najlepších a najefektívnejších nástrojov, radiť im pri rozhodovaní a spoločne dosahovať dôležité míľniky na ceste k úspechu.

Máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac o výhodách manažovaného outsourcingu? Kontaktujte nás, aby sme prediskutovali čokoľvek, čo vás k tejto téme zaujíma. Náš tím má bohaté skúsenosti s poskytovaním služieb prostredníctvom modelu manažovaného outsourcingu, ktorý pokrýva takmer 40 krajín s viac ako 2 000 odborníkmi po celom svete.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram