Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Prečo je firemná kultúra dôležitá | weBlog

3 júla 2023

Outsourcing HR agendy patrí medzi každodenné služby, ktoré poskytujeme v Accace našim klientom. V skratke to znamená, že za nich prevezmeme a pomôžeme im s komplexnou personálnou agendou, ale aj s vypracovaním interných smerníc a iných pracovnoprávnych dokumentov, realizáciou povinných zákonných školení, až po samotné pracovno-právne poradenstvo. Na to však aj my potrebujeme neustále cibriť naše skúsenosti v oblasti HR a všetkého, čo je so starostlivosťou o zamestnancov spojené. A ako hľadáme a rozvíjame talenty my? Čo pre nás znamená firemná kultúra a employer branding? V článku nájdete postrehy nášho employer branding tímu a niekoľko tipov sme si vypýtali aj od ChatGPT. 

Ako nájsť nový talent a ako ho vo firme udržať

Čomu vďačia firmy za svoj úspech? Inovatívnym produktom resp. poskytovaným službám, dobre nastavenej HR marketingovej stratégii, systému práce, zaujímavému odmeňovaniu, benefitom, či výraznému lídrovi, ktorý/á je tvárou firmy? Áno, aj. Zoznam týchto dôvodov vám možno odporučí každý druhý článok na webe alebo ChatGPT, tak predsa to nemôže byť také zložité robiť presne to, čo robia iní. Pravdou však je, že ak už aj talenty do firmy získate, skutočná výzva prichádza až neskôr. 

Udržanie talentu je náročné, pretože firmy medzi sebou o tých najlepších prirodzene súperia. Existuje však niečo, čo je pre každú spoločnosť unikátne a tým je firemná kultúra alebo firemná DNA, ktorú vytvárajú ľudia, ktorí v nej pracujú, formujú ju a posúvajú vpred. 

Aj my sme si vedomí, že nájsť a udržať si nové talenty v našej firme je dôležité pre jej ďalší rast a úspech. Kde a ako hľadáme talenty my a čím sa snažíme odlíšiť na trhu práce od iných zamestnávateľov, aby pracovali s nami? Prečítajte si tipy od Veroniky a Domi z nášho employer branding tímu. 

  • Zadefinujeme si požiadavky s tímlídrami – v prvom rade presné požiadavky a kvalifikácie, ktoré u nových talentov hľadáme, pretože potrebujeme mať jasný obraz o profile, aby sme sa mohli zamerať na správnych kandidátov.
  • Na hľadanie nových talentov využívame rôzne zdroje. Z našich skúseností sa nám osvedčili online pracovné portály (najmä Profesia) a sociálne siete (LinkedIn, Instagram, Facebook). Niekedy sa tiež obrátime aj na personálnu agentúru. 
  • Adresnosť a osobný prístup – dôležité je najmä vytvoriť príťažlivú pracovnú ponuku a správne zacieliť naše hiringové aktivity. Kandidáta pri telefonickom rozhovore oslovujeme krstným menom. Takýto osobný prístup vzbudí ich pozornosť a ukáže, že sa o nich skutočne zaujímame. Snažíme sa tiež prichádzať s novými spôsobmi, ako osloviť potenciálnych zamestnancov. Keďže chceme byť autentickí, využívame reálne fotky našich ľudí a priestorov. 
  • Prezentujeme naše hodnoty a ciele a ako tieto hodnoty súvisia s našou prácou, ktorú im ponúkame. Nielen preto, že chceme byť transparentní, ale v prvom rade cheme medzi nás získať ďalších kolegov s rovnakými hodnotami. Zdieľame informácie o našej firemnej kultúre, vzdelávacích a rozvojových možnostiach a benefitoch. Okrem toho informujeme aj o možnostiach flexibilnej pracovnej doby či hybridnom modeli, ktoré u nás máme. 
  • Rozvíjajme vzťahy – pravidelne udržiavame aktívne kontakty s partnerskými firmami a inými komunitami, ktoré súvisia s našou oblasťou pôsobnosti. Zúčastňujeme sa na kariérnych veľtrhoch, organizujeme prednášky, webináre a školenia na rôzne odborné témy, ale tiež vzdelávanie pre startupy, študentov a pod.
  • Dávame si záležať na výberovom procese –  pre nás je kľúčové, aby bol vždy efektívny a objektívny. Venujeme potrebnú pozornosť a čas pohovorom, testom i hodnoteniam kandidátov, aby sme si vybrali tých najvhodnejších pre vás. Bez ohľadu na výsledok pohovoru si vždy zakladáme na rešpekte a prirodzenosti. 
  • Naším cieľom je vytvoriť stimulujúce pracovné prostredie, v ktorom sa naši noví kolegovia cítia príjemne, motivovane a sústredene, a ktoré podporí ich ďalší rast a rozvoj.

Ako budovať kultúru vo vašej firme

Nie je zvykom, aby sa firmy delili o svoje know-how, no s dobrými nápadmi sa treba vždy podeliť. Našim kolegom sa snažíme vytvárať prostredie a príležitosti, ktoré odrážajú nielen ich schopnosti, ale aj osobnosť.

Keďže práca v našom odvetví si vyžaduje veľa mentálneho nasadenia, čas od času chcú naši kolegovia niečo, kde upustia od náročného premýšľania. Veľmi dobrou psychohygienou, ktorá má dokonca ešte aj pozitívny dopad na okolie, sú tímové dobročinné aktivity v rámci pracovného času.

Nebojte sa zapájať zamestnancov do rozhodovacieho procesu, a z aktívnych spravte ambasádorov, ktorí prirodzene dokážu odprezentovať ducha vašej firmy. Vypočujte si ich potreby, ak túžia po vzdelávaní alebo zmenách vo fungovaní, reagujte okamžite. Aj u nás poskytujeme kolegom jazykové kurzy, soft a hard skillové online školenia či workshopy z oblasti zdravia, životného prostredia či čohokoľvek, čo ich zaujíma a poteší.

Peťa z employer branding tímu hovorí, aké dôležité je dať príležitosť novým a vychádzajúcim talentom, ktoré prinesú aj do dobre zabehnutej firmy nový vietor. Skúsenosti sa dajú postupne naučiťno nadšenie a prístup musí mať človek v sebe – váš stážista, ktorému venujete váš čas môže byť o pár rokov skvelým špecialistom. Naopak, kolegyne, ktoré sa vrátia po pár rokoch z materskej môžu priniesť iný pohľad na problémy a vypracovať sa na manažérske pozície. 

Employer brand má každá firma, aj keď o tom možno nevie

Employer branding je stratégia zameraná na posilnenie značky zamestnávateľa. Je súborom internej a externej komunikácie, firemnej kultúry, hodnôt a vízie firmy. Cieľom employer brandingu je prilákať kvalifikovaných a talentovaných ľudí, zlepšiť získavanie a udržanie talentov a zvýšiť celkovú spokojnosť a lojalitu zamestnancov. Jednoducho povedané, je to niečo, čo si so sebou firma nesie už od samotného vzniku, pretože sa prirodzene obklopujete typom ľudí, ktorí sú vám v určitom smere blízki. Bez ohľadu na to, či ste korporát, SME alebo startup, kultúru vo firme musíte zveľaďovať, pretože je jedným z faktorov, prečo u vás ľudia radi pracujú. 

Firemnú kultúru považuje Diana z employer branding tímu za niečo, čo sa formuje a mení v čase, no vždy prirodzene cez ľudí. Či už priamo vďaka zamestnancom, vedeniu, klientom alebo komunitám a organizáciám, s ktorými firma spolupracuje. Diana prirovnáva kultúru vo firme k povahe a osobnosti u človeka. A tú spoznáte najlepšie tak, že sleduje, aké aktivity robí a nie to, čo o sebe hovorí v médiách alebo ako sa prezentuje na webe.

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram