Späť k newsroom
Kalkulačka nákladov na dlh v slovenských firmách
Zistite viac
Mailchimp - subscribe form sidebar

Prečo je duševné zdravie zamestnancov dôležité a ako pomáha rastu vašej firmy | weblog

5 decembra 2022
Tento článok je dostupný aj v
anglickom jazyku

V dôsledku udalostí, ktoré as odohrali za posledné roky, trpelo nielen naše fyzické, ale aj psychické zdravie. Čo začalo zmenou kancelárskeho prostredia na prácu z domu, pokračovalo odlúčením sa od priateľov či obmedzením cestovania – dôsledky, ktoré musíme dodnes znášať a stále ovplyvňujú náš každodenný život a prácu.

Viacerí odborníci sa zhodujú, že je dôležité starať sa nielen o naše fyzické, ale aj duševné zdravie. Výskum od Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) uvádza, že podľa najnovších oficiálnych údajov bolo stratených až 32,5 milióna pracovných dní v roku 2019 a 2020 práve v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich s prácou, z čoho 18 miliónov bolo práve kvôli stresu, úzkosti a depresii. Naše reakcie na stres, mieru efektívnosti a výkonnosti v práci môžeme merať úrovňou našej duševnej pohody. Na jednej strane, ak dosiahneme duševnú pohodu, máme pocit uspokojenia, rýchlejšie riešime problémy, dokážeme sa lepšie vysporiadať s problémami, ľahšie si nastavujeme a dosahujeme ciele. Na strane druhej, ak sa dostaneme do štádia vyhorenia alebo sa potýkame s psychickými problémami, negatívne to ovplyvňuje kvalitu nášho života, ale aj schopnosti pracovať. V dôsledku toho klesá efektívnosť vykonávanej práce, čo má za následok zhoršenie výkonu firmy. Do povedomia sa tak dostáva nová a dôležitá fáza starostlivosti o zamestnancov vo firmách, nielen v záujme výhod, ale aj ako komplexný prístup k starostlivosti o zdravie a pohodlie zamestnancov.

Našťastie sa starostlivosť o mentálne zdravie ľudí v organizáciách stáva štandardom. Dni, kedy nadčasy, chabý osobný život či zneužívanie pracovnej sily boli bežnou praxou a zhoršovali tak životy zamestnancov, sú dávno za nami. V tomto článku vám preto prinášame pohľad na to, ako zdravie a pohoda zamestnancov dokáže transformovať celé podnikanie.

Vyššia úroveň výkonnosti

Ak sa spoločnosti starajú o zdravie svojich zamestnancov, tí pociťujú väčšie spojenie s organizáciou, ich psychické zdravie ako aj celková pohoda sa zlepšujú, čo zahŕňa aj lepšie odmeňovanie zamestnancov a spätnú väzbu na ich prácu. Jeden z výskumných projektov Harvardu hovorí, že zlepšenie duševného zdravia prináša v priemere 10% zvýšenie produktivity. Ďalšia štúdia z Oxfordu zas ukázala, že šťastní zamestnanci sú efektívnejší vo svojej práci o 13%. Všetky tieto aspekty prispievajú k vyššiemu zapojeniu zamestnancov a lepšie odvedenej práci. Koniec koncov, to sa odráža aj vo výsledkoch a zisku firmy.

Spokojnosť klientov

Spoločnosti, ktoré sa starajú o zdravie a pohodu zamestnancov dosahujú lepšie výsledky, vyššiu lojalitu zákazníkov a majú väčšiu pravdepodobnosť, že si ich služby budú ľudia opätovne kupovať. Osobné problémy však majú vplyv aj na spôsob akým komunikujeme s inými. Zlá komunikácia tak vedie k nesprávnemu zaobchádzaniu so zákazníkmi, čo môže následne negatívne ovplyvniť zákaznícku skúsenosť.

Vedci z Harvardu došli vo svojej štúdii k záveru, že spokojnosť zákazníka a lojalita sú priamym dôsledkom spokojnosti zamestnancov a ich produktívnosti. Prišli dokonca s tzv. „reťazcom služba-zisk“, ktorý hovorí o tom, že zisk a rast sú primárne stimulované vernosťou zákazníkov, ktorú je možné získať vďaka spokojnosti zákazníkov. Ich spokojnosť záleží od hodnoty a kvality služieb, ktoré spoločnosť poskytuje – od hodnoty, ktorú vytvárajú spokojní, lojálni a produktívni zamestnanci.

Lepší employer branding a menšia fluktuácia zamestnancov

Firmy, ktoré sa starajú o pohodlie a zdravie svojich zamestnancov, rešpektujú a udržiavajú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a šíria o tom osvetu aj verejne, majú väčšiu šancu na získanie kvalifikovaných kandidátov a udržanie si existujúcich zamestnancov.

Nákladovo efektívne riešenie

Štúdia z roku 2021, ktorú spracovalo Center for Mental Health UK zistilo, že problémy súvisiace s mentálnym zdravím v práci stáli britskú ekonomiku 34,9 miliárd GBP v minulom roku, čo je 1 300 GBP na zamestnanca. Štúdia od rovnakej organizácie dokonca hovorí o tom, že 10,6 miliárd GBP bolo stratených v dôsledku práceneschopnosti a ďalších 21,2 miliárd GBP kvôli zníženej produktivite v práci. Zo záverov štúdií nám preto vyplýva, že zabezpečenie blaha zamestnancov môže pomôcť firmám znížiť stratu na príjmoch a osobné náklady na zamestnancov, ktorí nemohli pracovať v dôsledku problémov spôsobených duševnou nepohodou.

Ako Accace pristupuje k duševnému zdraviu zamestnancov

V Accace veríme, že zdravá firemná kultúra prináša úspech firme aj širokej spoločnosti. Pohľad na firmy cez vzťahy v jej vnútri a kultúru prináša stimuly na rozvoj firmy po ľudskej aj ekonomickej stránke. U nás naozaj veríme, že ľudia sú nosným pilierom všetkého. V organizáciách, ktoré vyznávajú podobné hodnoty, sú všetky nápady vítané a chyby sú považované za základ rastu, čo dodáva zamestnancom pocit, že sú chcení a prínosní.

Za posledných pár rokov sme aj my vytvorili niekoľko projektov, nástrojov a produktov, ktoré pomáhajú nielen našim zákazníkom, ale aj vlastným zamestnancom. Vďaka týmto inováciám je našim hlavným cieľom pomáhať dosahovať lepšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom či poskytovať maximálnu kvalitu pracovného prostredia a podmienok.

Accace For People

Accace For People (Accace pre ľudí) je špecifická služba, ktorá sa zameriava na posilnenie tímu a rast firmy vďaka soft skills, programom osobného rozvoja a diskusií týkajúcich sa firemnej kultúry. Aktuálne portfólio služieb tvorí najmä:

 • Open Book Management: je založený na dôvere a otvorenosti, vďaka čomu pomáha zamestnancom pochopiť firmu ako celok. OBM pomáha s lepším angažovaním sa zamestnancov, ktorí chápu čo poháňa podnikanie a ako sú generované zisky.
 • Firemné školenia: poskytujú riešenie pre firmy, ktoré chcú mať motivovaných, schopných a lojálnych zamestnancov. Cieľom týchto školení je nastaviť základy pre rozvoj celej firmy a jej zamestnancov tak, aby bolo vzdelávanie v súlade so stratégiou firmy, jej cieľmi a odrážalo skutočné potreby. Obe strany, zamestnanci aj zamestnávatelia tak čerpajú z výhod týchto školení.

SocioRating

SocioRating je nástroj na metodológiu, ktorá nastavuje medzinárodné štandardy na meranie sociálnych podmienok vo firmách. Je založená na komparatívnej analýze bez ohľadu na veľkosť či odvetvie firmy. Je to nástroj, ktorý dokáže efektívne identifikovať nedostatky a vytvoriť zdravú kultúru založenú na dôvere, zodpovednosti, inováciách a celkovej spokojnosti.

Aj Accace sa zúčastnilo SocioRating merania a výsledky potvrdili, že naši kolegovia nás považujú za zodpovednú firmu, ktorá sa stará nielen o svojich zamestnancov, ale aj za firmu, ktorej záleží aj na životnom prostredí a okolitých komunitách.

EWA

EWA (earned / early wage access – prístup zamestnanca k zálohe zo mzdy) je projekt zameraný hlavne na zamestnancov našich klientov. Jeho cieľom je poskytnúť zamestnancom okamžitý prístup k preddavku z vlastnej mzdy kedykoľvek počas mesiaca. Toto riešenie však musí fungovať bez administratívneho bremena na strane zamestnávateľa. Práve kvôli tomu máme vlastný online portál, kde majú zamestnanci prístup k svojim výplatným páskam, spravujú si dochádzku či žiadajú o benefity. Takýmto spôsobom môžu zamestnávatelia udržiavať spokojnosť svojich zamestnancov. Okrem toho, tento benefit poskytuje zamestnancom aj určitú slobodu pri zvládaní ich finančnej situácie nezávisle bez nutnosti žiadania o pomoc.

Optiomat

Optiomat je určený pre firmy a startupy, ktorých zakladatelia sa rozhodnú zvýšiť zapojenie svojich kolegov do chodu spoločnosti tým, že im vyčlenia časť imania v ich prospech. Je to nástroj, ktorý dokáže vytvoriť opčné plány, prizvať kolegov a overiť ich totožnosť, zabezpečiť digitálny podpis dokumentov či automatizovať tvorbu tzv. ESOPov za pár minút. Riešenie pomáha ušetriť nielen čas, ale aj náklady, ktoré by firmy museli vynaložiť na poradenské služby spojené s nastavením týchto riešení. Podieľaním sa zamestnancov na chode a rozvoji firmy im tak dáva pocit zodpovednosti za to, ako sa spoločnosti darí na trhu. Dôsledkom takéhoto zapojenia zamestnancov je ich vyššia spoľahlivosť či lepšie pracovné nasadenie, čo koniec koncov prispieva k lepšej kvalite práce.

Kalkulačka nákladov na dlh v slovenských firmách
Zistite viac
[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook

Všetky potreby vašej firmy vyriešime na jednom mieste

Pohodlne sa usaďte a nechajte vaše obchodné záležitosti na našich odborníkov. Získajte odbornú pomoc na Slovensku pod jednou strechou.
 • Vedenie účtovníctva a reporting: Vedenie účtovníctva | Štatutárny a manažérsky reporting | Online účtovný portál | IFRS | Školenia na mieru
 • Spracovanie miezd a personalistika: Spracovanie miezd | Spracovanie HR agendy a personalistika | Online mzdový a HR portál | Online dochádzkový portál | Pracovnoprávne poradenstvo | Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov | Daň z príjmov fyzických osôb | Mzdové a HR školenia | Zamestnanecké akcie (ESOP) | Analýza sociálneho prostredia a vitality firmy
 • Daňové poradenstvo: Daňové poradenstvo pre právnické osoby | Dodržiavanie daňových predpisov | Fúzie a akvizície | Transfer pricing | Daň z príjmov fyzických osôb | Služby v oblasti DPH | Odborné školenia
 • Korporátne a kancelárske služby: Založenie a registrácia spoločnosti | Registrované sídlo firmy | Likvidácia spoločnosti | Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach | Zastupovanie klientov
 • Právne poradenstvo: Obchodné právo | Pracovnoprávne poradenstvo | GDPR | Právne due diligence | Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností | Právne služby pri konkurze a reštrukturalizácií | Právo duševného vlastníctva | Súdne spory
 • Transakčné poradenstvo: Due diligence a transakčné poradenstvo | Fúzie a akvizície | Transfer pricing
 • Back office služby: Správa zdieľanej kancelárie a parkingu
 • Poradenstvo pre startupy
 • Agentúra dočasného zamestnávania
 • Online poradenský portal
Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme
usermap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram