Pravidlá nízkej kapitalizácie od nového roka

06.12.2023
Online podujatie
10:30 am11:30 am (CET)

TÉMY PODUJATIA

Pravidlá nízkej kapitalizácie sú pravidlá, ktoré obmedzujú výšku daňových výdavkov na úroky z úverov a pôžičiek, ktoré sú poskytnuté medzi závislými osobami. Cieľom týchto pravidiel je zabrániť daňovníkom v tom, aby si znižovali daňovú základňu prostredníctvom nadmerného čerpania úrokov od závislých osôb. V tejto súvislosti sa transpozíciou čl. 4 smernice Rady (EÚ) 2016/1164 do slovenského zákona o dani z príjmov zaviedlo dodatočné pravidlo o obmedzení úrokových nákladov vo vzťahu k veriteľom, ktoré je účinné od 1.1.2024. Zmeny v pravidlách nízkej kapitalizácie od nového roka tak môžu mať významné daňové dôsledky na väčšinu podnikateľov na Slovensku.

Na našom webinári Peter Pašek, Managing Director & Partner Accace Slovakia, zodpovie nasledovné otázky:

  1. Ako fungujú pravidlá nízkej kapitalizácie?
  2. Kto sú závislé osoby?
  3. Aké sú výnimky z pravidiel nízkej kapitalizácie?
  4. Čo nové prinášajú zmeny zákona o dani z príjmov v tejto oblasti od 2024?
  5. Diskusia

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 60 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Peter Pašek
Managing Director Ι Partner Accace Slovensko

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky medzinárodnej outsourcingovej a poradenskej spoločnosti Accace. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Svoju kariéru v Accace začal v roku 2006 na pozícii daňového konzultanta a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za jeho riadenie. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie pobočky Accace Slovensko, ktorá zamestnáva viac ako 150 odborníkov.

Registrácia je uzavretá

Tento webinár sa už uskutočnil. Ak vás zaujímajú iné podujatia, navštívte našu stránku podujatí alebo napíšte nám.

Kontaktujte nás
Registrácia je uzavretá

Tento webinár sa už uskutočnil. Ak vás zaujímajú iné podujatia, navštívte našu stránku podujatí alebo napíšte nám.

Kontaktujte nás
crossarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram