Aké zmeny priniesla novembrová novela Zákonníka práce

25.01.2023
Online podujatie
9:30 am10:30 am (CET)

TÉMY PODUJATIA

Novembrová novela Zákonníka práce priniesla viacero významných zmien. Medzi najzásadnejšie patrí úprava náležitostí pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj novozavedená informačná povinnosť zamestnávateľa. Okrem týchto informácií si stručne prejdeme aj ostatné zmeny (otcovská dovolenka, lehota na podanie žaloby o neplatnosť pracovného pomeru, zrážky zo mzdy a ďalšie).

Nakoniec si povieme o tom, ako sa od 1.1.2023 zmenia výšky stravného a cestovných náhrad a ako si môžete uľahčiť ich výpočet vďaka platforme TULIP.

Počas webinára si prejdeme nasledujúce témy:

  • Prehľad zmien Zákonníka práce po novembrovej novele
  • Náležitosti pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Nová výška stravného a cestovných náhrad od 1.1.2023
  • Výpočet stravného a cestovných náhrad prostredníctvom online platformy TULIP

Webinár je bezplatný pre registrovaných hostí a bude trvať približne 60 minút (vrátane diskusie).

PREDNÁŠAJÚCI

Simona Klučiarová
Senior Associate | Accace Legal

Simona je advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V roku 2013 úspešne ukončila štúdium v odbore právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde následne získala aj titul JUDr. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta zložila v roku 2018 advokátske skúšky s vyznamenaním. Počas svojho pôsobenia v advokácii nadobudla skúsenosti v oblasti občianskeho, obchodného, správneho aj trestného práva. Okrem všeobecného právneho poradenstva sa špecializuje aj na poradenstvo v oblasti GDPR, duševného vlastníctva a sporovú agendu. Spolupracujúcou advokátkou spoločnosti Accace je od roku 2019.

Viktor Mečiar
Managing Director | TULIP Solutions

S rozsiahlymi skúsenosťami s riadením projektov implementácie ERP v rôznych európskych krajinách siaha Viktorova odbornosť nad rámec bežnej IT agendy. V roku 2012 nastúpil do spoločnosti Accace  na pozíciu Group IT Manager. Do jeho agendy spadalo projektové riadenie a vedenie rozsiahlych projektov implementácie zamestnaneckých portálov pre globálnych klientov spoločnosti. Počas týchto rokov sa tiež aktívne podieľal na vývoji inovatívneho cloudového riešenia TULIP, jedinečnej medzinárodnej platformy na automatizáciu a digitalizáciu firemných procesov.

V súčasnosti je jedným z partnerov spoločnosti Accace a generálnym riaditeľom spoločnosti TULIP Solutions s.r.o.

Viktor získal magisterský titul z aplikovanej informatiky v roku 2004 na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Registrácia je uzavretá

Tento webinár sa už uskutočnil. Ak vás zaujímajú iné podujatia, navštívte našu stránku podujatí alebo napíšte nám.

Kontaktujte nás
Registrácia je uzavretá

Tento webinár sa už uskutočnil. Ak vás zaujímajú iné podujatia, navštívte našu stránku podujatí alebo napíšte nám.

Kontaktujte nás
crossarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram