Späť k newsroom
Mailchimp - subscribe form sidebar

Naši klienti darovali vďaka 1% z dane takmer 143-tisíc eur

7 decembra 2020

Daňovníci- právnické osoby mali aj tento rok možnosť darovať 1% zo svojich daní za rok 2019 neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže spoločnosť prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane.

Darovať 1% je pre spoločnosť jednoduché

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Stačí, ak v daňovom priznaní v VI. Časti vyplnia údaje o vybranom prijímateľovi zo zoznamu prijímateľov na rok 2019, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. Podmienkou však je, aby daňovník nemal do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani vyšší ako 5 EUR. Nič iné nie je potrebné na to, aby sa 1% z daní spoločností presunulo zo štátneho rozpočtu do vybranej neziskovej organizácie.

2% alebo 3% z dane fyzických osôb na dobrý účel

Daňovníci- fyzické osoby, ktorým vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie, môžu darovať 2% zo svojich daní na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor je určený finančnou správou. Toto vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane predložia správcovi dane do 30.11. príslušného roka. Môžu poukázať aj 3%, ak v roku 2019 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je fyzická osoba povinná doložiť aj písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Darovanie dane našich klientov na Slovensku za rok 2019

Naši klienti- právnické osoby darovali za rok 2019 prostredníctvom 1% (2%) dane celkovo takmer 143 000 EUR! Z celkovej sumy možnej na darovanie nebolo darovaných iba približne 500 EUR.

Ďakujeme, že aj touto cestou podporujete neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie a nie je Vám ľahostajné, kde skončí 1% z Vašich daní, ktoré viete ovplyvniť!

[Pop-up][MC] Zmeny v DPH a ich vplyv na e-commerce SK | eBook
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram